Bezpečná dopravní infrastruktura JMK 2019

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 14.3.2019 proběhlo v Brně Setkání u kulatého stolu „Život a doprava v bezpečném a chytrém městě či obci JMK“. Diskuzní stůl přilákal zástupce měst, kraje, Policie či ŘSD. Aktuální stav dopravní infrastruktury v Jihomoravském kraji, zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě či bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, to byla některá z dílčích témat již 9. ročníku Setkání Bezpečná dopravní infrastruktura Jihomoravského kraje. Jihomoravskému kraji patří z hlediska bezpečnosti na silnicích nelichotivé druhé místo ze všech krajů České republiky. Samotné Brno se pak dle statistik pojišťoven řadí v rámci bezpečnosti provozu mezi nejrizikovější města ČR. Otázky týkající se řešení situace a možností vedoucích ke zvýšení bezpečnosti jsou tedy na místě.

Diskuzní témata a přednášky

 • Aktuální stav dopravní infrastruktury v JMK

 • Financování a zdroje evropských dotací

 • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020

 • Bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, stav vysokorychlostních železnic

 • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě

 • Parkování v centrech měst

Účastníci akce

 • Zástupci měst a obcí ležících na hlavních dopravních tazích Jihomoravského kraje

 • Ministerstvo dopravy ČR

 • Policie ČR

 • GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY a.s.

 • ŘSD ČR

 • SFDI

 • SÚS JMK p.o.

 • KORDIS JMK, a.s.

 • Oblastní ředitelství Brno, SŽ, s.o.

 • B-KOM a.s.

 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 10.30 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10.30 – 10.45 Krátká přestávka

 • 12.15 Závěr

 • 12.30 Oběd

Nad akcí udělali záštitu

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Město Brno

Ing. Tomáš Čoček

1. náměstek ministra dopravy ČR

Ministerstvo dopravy ČR

Partneři

Mediální partneři

Přejít nahoru