Brněnská metropolitní oblast a klíčové dopravní stavby, novinky týkající se brněnského železničního uzlu, obce v digitálním věku včetně tématu digitálních technických map či kamionová doprava a její vliv na životní úroveň obyvatel. To je výběr z témat, o kterých diskutovali starostové obcí Jihomoravského kraje se zástupci ministerstva dopravy, ředitelství silnic a dálnic a odborných firem

Video z konference

 Doprava v Jihomoravském kraji: Tématem setkání byla digitalizace, kamionová doprava i brněnský okruh 

S přivítáním účastníků a prvním příspěvkem vystoupil Ing. Roman Nekula, MBA, správní ředitel společnosti Brněnské komunikace, která byla jedním z partnerů setkání. Tématem Romana Nekuly byla digitalizace technické a dopravní infrastruktury. Další diskutovanou oblastí bylo budování velkého městského okruhu v Brně, které se letos významně posune. „Hned 4 velké stavby budou letos dokončeny a zlepší tak komfort cestování po Brně. Konkrétně bude hotová stavba úseku Žabovřesky, Tomkovo náměstí, Rokytova a Bauerova,“ sdělil Ing. Luděk Sosna, Ph.D., ředitel Odboru strategie Ministerstva dopravy ČR. Za Ředitelství silnic a dálnic ČR k tématu dále hovořil Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí úseku výstavby silnic.

Luděk Sosna informoval také ohledně novinek týkajících se budování železničního uzlu Brno. „Nyní máme připravený záměr projektu, který nově do sebe integruje výrazně větší počet kolejí vázaných na vstup vysokorychlostních tratí.“ K digitálním technickým mapám, jejich přínosům a také povinnostem, které v této souvislosti pro města a obce letos vyplývají, hovořila Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka společnosti TopGis, která byla generálním partnerem celé akce. S tématem Krajské silnice – současný stav a plánované projekty vystoupilBc. Roman Hanák, ředitel Správy a údržba silnic Jihomoravského kraje. „Silničáři pro tento rok v rámci Jihomoravského kraje plánují 138 akcí, z toho 24 mostů. Z hlediska rozpočtu pak zatím pracujeme s částkou 2,046 mld. Kč.“

Koordinace dopravy v Jihomoravském kraji byla tématem Vlasty Jágerové, koordinátorky staveb Statutárního města Brna. „Město Brno dlouhodobě koordinuje zásahy výkopovými pracemi do veřejných prostranství. Snaží se tím minimalizovat diskomfort v dopravě a zajistit dopravní obslužnost území,“ uvedla Vlasta Jágerové, upozornila však na fakt, že žádná stavba nemá ideální scénář. Některá síť musí být třeba opravena okamžitě a není možné počkat na ostatní především z důvodu jejího technického stavu. O projektu monitorování kamionové dopravy pomocí chytrých dopravních systémů promluvil Michal Sedlák, technický ředitel a místopředseda představenstva firmy GEMOS DOPRAVNÍ SYSTÉMY, která byla také partnerem setkání.

 

Téma kamionové dopravy, resp. její vliv na životní úroveň obyvatel z pohledu Policie ČR, pak doplnil plk. Ing. Lubomír Sedlák, zástupce vedoucího OSDP z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje. K rozvoji inteligentních dopravních systémů v Jihomoravském kraji si příspěvek připravil Ing. Jiří Horský, ředitel společnosti KORDIS JMK.O možnostech financování infrastruktury měst a obcí ze SFDI, především bezbariérových chodníků, cyklostezek a mimoúrovňových křížení hovořila Ing. Dana Teichmanová, ředitelka Odboru příspěvků Státního fond dopravní infrastruktury.

Fotogalerie

Souvisejicí akce