Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti 2022

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Event Series Event Series: Bezpečnost občana

Diskuzní témata

 • Prevence kriminality / Inteligentní a analytické funkce kamerových
  systémů podporované z dotačního programu MV“
  | JUDr. Milan Fára, vrchní ministerský rada, Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

 • Prevence kybernetické kriminality“ | Mgr. et Mgr. Lucie Kosová, Odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

 • Zvyšující se požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti
  kritické informační infrastruktury nejen s ohledem na současnou
  geopolitickou situaci“
  | Ing. Kateřina Valentová, oddělení kontroly 2, vedoucího kontrolního týmu, NÚKIB

 • Nové výzvy pro Hasičský záchranný sbor České republiky“ | plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D., náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

 • Bezpečnostní výzvy bezprecedentní Ukrajinské migrační vlny a následné integrace“ | Mgr. et Mgr. Pavel Bacík – ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

 • Mezinárodní policejní spolupráce / aktuální situace v souvislosti s migrací z Ukrajiny“ | plk. Mgr. Miroslav Tóth, vedoucí, Odbor cizinecké policie KŘ PČR JMK

 • Přijímání ukrajinských dětí do českých škol“ | David Macek, vedoucí, Krajské pracoviště Brno, NPI ČR

 • SMART technologie napomáhají k prevenci kriminality“ | Michal Sedlák, jednatel, GEMOS CZ s.r.o.

 • Používáme při práci bezpečnostních složek moderní, informační a bezpečnostní technologie?“

 • Inteligentní bezpečnostní systémy a jejich využití pro prevenci kriminality“ | Bc. Dalibor Smažinka, MBA, Manažer pro klíčové zákazníky v České republice a na Slovensku, AXIS Communications

 • Drony a ochrana proti jejich zneužití“

 • Jakým realizovaným projektem se můžeme pochlubit?“

Účastníci akce

 • Ministerstvo vnitra ČR, zástupci Odboru bezpečnostní politiky, Odboru prevence kriminality

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 • Ministerstvo školství ČR

 • PČR – zástupce policejního prezidia

 • Zástupce NÚKIB

 • Ředitelé a zástupci krajských PČR

 • Zástupci Kolegia ředitelů MP statutárních měst, ředitelé městských a obecních policií

 • Správa uprchlických zařízení

 • Zástupce SMO a bezpečnostní komise při SMO

 • Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor

 • VŠ CEVRO Institut Praha, Odbor bezpečnostních studií

 • Pyrotechnická služba PČR

 • Zástupce cizinecké policie

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 13.00 Příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 13.00 Závěr, oběd

 • V průběhu setkání bude zařazena krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

Mgr. Bc. Vít Rakušan

ministr vnitra

Ministerstvo vnitra

genmjr. Mgr. Jan Švejdar

policejní prezident, Policejní prezidium České republiky

Policie ČR

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje
Jihomoravský kraj

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna
Město Brno

Generální partner

Partner

Mediální partneři

Přejít nahoru