Lukáš Dubec, statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

„Suť byla odvezena ze všech tří deponií. Ukončení rekultivace se předpokládá k datu říjen 2023. Ještě nás také čeká vyúčtování dotace se SFŽP vč. nájmů, rekultivace, supervize a dalších nákladů v předpokládané výši cca 275 mil. Kč,“ informoval Dubec.

Video z konference

„Suť byla odvezena ze všech tří deponií. Ukončení rekultivace se předpokládá k datu.

Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství SFŽP

Dotace se zaměří kupříkladu kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů, RE-USE centra či infrastrukturu potravinových bank.

Fotogalerie

Souvisejicí akce