Event Series MOM – Odpady

MOM 2024 – Odpadové hospodářství

Hotel Avanti Brno Střední 61, Brno - Královo pole

13.září 2024 se uskuteční v Brně další konference pro města a obce ze série Odpadové hospodářství. Zcela zásadní bude „nerudovská“ otázka: KAM S ODPADEM PO ROCE 2030? Podle odhadů má být po roce 2030 asi 5 mil. tun komunálního odpadu. Když spočítáme kapacitu současných a právě připravovaných spaloven, kapacita ...

Pro pozvané zdarma

Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 2024

Hotel Sladovna nám. U Pivovaru 3 679 21 Černá Hora, Černá Hora, Jihomoravský kraj

Vážené dámy a pánové, dovoluji si Vás pozvat na jubilejní 10. ročník odborné konference pro zástupce městských a obecních policií České republiky, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2024 v Hotelu Sladovna v Černé Hoře. Tato prestižní dvoudenní akce přinese bohatý odborný program, na jehož přípravě spolupracovala řada odborníků, zástupců městských a obecních policií a také zástupců spolupracujících firem z oboru. Při příležitosti tohoto jubilejního 10. ročníku jsme pro Vás připravili slavnostní zahajovací networking event, který se bude konat 2. 10. 2024 v místě konání konference. Tato akce poskytne účastníkům příležitost k navazování užitečných kontaktů a výměně profesních zkušeností v neformálním prostředí. Konferenci tradičně pořádá společnost Magnus Regio a těšíme se na Vaši účast! S přátelským pozdravem Organizační tým

3200Kč – 5000Kč

Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví říjen 2024

Hotel Continental Brno Kounicova 680/6, Brno, Česká republika

Dne 24. října 2024 se uskuteční v Brně tradiční odborná konference ve zdravotnictví, tentokrát již jubilejní 20.ročník Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví. Nejdůležitějšími tématy podzimního setkání bude představení aktuální úhradové vyhlášky pro další období, zabezpečení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích, ale i využití AI ve zdravotnictví, ...

Pro pozvané zdarma

Bezpečný úřad i firma

Hotel Avanti Brno Střední 61, Brno - Královo pole

V pátek 22. listopadu se uskuteční v hotelu Avanti kulatý stůl na téma Bezpečný úřad i firma. Zcela zásadní bude otázka: JAK EFEKTIVNĚ ZABEZPEČIT NAŠE INSTITUCE V DIGITÁLNÍ ÉŘE? S rostoucím počtem kybernetických hrozeb a sofistikovaných útoků je nezbytné být vždy o krok napřed. Na programu bude diskuze o ...

Pro pozvané zdarma
Přejít nahoru