Nadační fond NEUROSMART: Chytré náramky již testují první pacienti

Chytré náramky nabízejí nepřetržitý dohled nad zdravotním stavem pacienta – monitorují srdeční činnost, ale také třeba frekvenci užívání léků. Díky nošení chytrého zdravotního náramku tak může pacient předcházet některým krizovým situacím. Pokud taková nastane, náramek pak okamžitě zalarmuje pečující členy rodiny či přímo zdravotnickou záchrannou službu.

Na unikátním projektu se podílejí jak pacienti, tak nemocnice na jižní Moravě, inovativní firmy jako C SYSTEM CZ i město Brno. Projekt je v současnosti financován z rozpočtu Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna.

V letošním roce jsme zahájili pilotní projekt náramků pro pacienty s epilepsií starších osmnácti let, a také s Alzheimerovu chorobou. Letos bude ještě zahájen projekt s náramky pro Parkinsonovu nemoc. V roce 2021 mimo dlouhodobý plán zapojíme i Dětskou nemocnici do projektu náramků pro epileptiky mladší osmnácti let, uvedl Mgr. Michal Kurečka, předseda správní rady nadačního fondu NEUROSMART.

Ohlas je pochopitelný. „Data získávaná díky náramku dokáží na základě monitoringu tepové frekvence, variabilitě srdečního rytmu a odporu kůže detekovat epileptické záchvaty, což je pro pacienta i jeho blízké obrovským přínosem. V případě záchvatu se pacientům dostane rychlejší pomoci, získávají větší jistotu a svobodu,“ sdělil prof. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Nejen při epilepsii a Parkinsonově nemoci najdou náramky uplatnění. Mohou sloužit také jako podpůrná pomůcka pro pacienty s Alzheimerovou chorobou. „Při lehkém a středním stádiu se pacienti s Alzheimerovou nemocí často potýkají s chybami v užívání léků, nedodržováním dietních a režimových opatření, což samozřejmě běžné populaci unikne, náramek však na toto upozorní,“ vyjmenovala další příklady funkcí Prof. MUDr. Hana Matějovská Kubešová, CSc., která je současně zřizovatelkou a zakladatelkou Nadačního fondu NEUROSMART.

Přednost celé platformy je především v tom, že díky hodinkám a nepřetržitému provozu centra dispečerů, lze hlídat zdravotní stav, případně okamžitě reagovat a to skutečně 24h/7dní v týdnu. Hodinky zjišťují neustálé měření srdečního tepu, krevního tlaku a GPS lokalizaci a tyto údaje zasílají skrze SIM kartu na centrálu dispečerů, kde je případná špatná hodnota signalizována a ti ji okamžitě řeší.

Byla by velká škoda nevyužít možností spojení dnešních moderních technologií a našeho odhodlání pečovat o ty, kteří se celý život starali o nás. Poskytněme jim ten pocit jistoty a zbavme je strachu ze samoty. S hodinkami jako bychom je drželi za ruku a byli jim stále na blízku,dopnila i Karolína Wankovská za Farní charitu Litoměřice.

O problematice chytrých náramků promluvil také Ing. Ladislav Pálka, technický ředitel firmy C SYSTEM CZ, která se podílí na vývoji technického zajištění projektu. „Telemedicína je aktuálně velmi diskutované téma. Je potřeba si ale uvědomit, že telemedicína není věc, která by mohla existovat samostatně – ve vzduchoprázdnu. Aby mohla fungovat plnohodnotně, musí být součástí prostředí eHealth. Kromě situace a motivace u jednotlivých poskytovatelů zdravotní péče je potřeba, aby pro masivnější zavedení telemedicíny bylo i odpovídající prostředí – například po stránce legislativy, a musí být zajištěna nezbytná úroveň interoperability,“ uvedl Pálka.

Nadační fond NEUROSMART

Účelem nadačního fondu je podpora prevence, diagnostiky a léčby onemocnění mozku, která vedou k poruchám kognitivních funkcí až demenci, a dalších neurologických onemocnění s významným dopadem na kvalitu života pacientů a jejich blízkých.

Cílem je zlepšení diagnostiky, léčby, zkvalitňování péče o pacienty, rozšiřování rámce poskytované péče a zlepšování podmínek, za kterých je poskytována. Speciální pozornost je věnována dlouhodobě udržitelným strategiím osob s neurologickým onemocněním s významným invalidizujícím potenciálem a celospolečenským dopadem. Důraz bude kladen na využití potenciálu nových SMART řešení ve zdravotnictví a zavádění eHealth procesů.

Produkce akce:

Magnus Regio s.r.o.

Fotogalerie

Souvisejicí akce