Investice do nemocnic, úspory energií v nemocnicích, včetně ukázek projektů se zaručenou úsporou, tedy metodou EPC. A také podpora elektronizace procesů v nemocnici či zdravotnické odpady v kontextu plánu odpadového hospodářství. O těchto tématech diskutovali ředitelé nemocnic z celé České republiky s odborníky z Ministerstva zdravotnictví ČR, specialisty z oborových organizací či odborných firem.

Video z konference

Celostátní setkání ředitelů nemocnic: Hlavním tématem byly investice do nemocnic a úspory energií

Přivítání účastníků a úvodní zdravice za vedení Jihomoravského kraje se zhostil Mgr. Luboš Císař, vedoucí odboru zdravotnictví Jihomoravského kraje. Prvním tématem, se kterým vystoupila Ing. Helena Rögnerová, vrchní ředitelka pro ekonomiku a zdravotní pojištění z Ministerstva zdravotnictví ČR, byly Investice do nemonic. Představila různé možnosti financování infrastruktury ve zdravotnictví. Úspory energií z pohledu MŽP byly tématem Ing. Eduarda Levého z Ministerstva životního prostředí ČR. Na příspěvek navázal Ing. Filip Ovčačik, Ph.D., náměstek obchodního ředitele pro rozvoj ze společnosti Veolia Energie ČR.

Dalším partnerem setkání byla VZP ČR. Ing. Libuše Dřímalová, vedoucí oddělení lůžkových zdravotnických zařízení z Všeobecná zdravotní pojišťovna přednášela pohled VZP na rok 2024 z pohledu smluv a úhrad. Pro rok 2025 pak představila podstatné body k obnovám smluv od roku 2025. Univerzální řešení pro eHealth a interoperabilitu a eMeDocS představil Michal Schmidt, manažer odboru zdravotnictví ve společnosti ICZ. Jedná se o nejúspěšnější eHealth projekt v ČR současnosti, zapojeno je přes 50 nemocnic z 6 krajů a Praha.“ Společnost ICZ byla také partnerem akce. Stejně jako GS1 Czech Republic, kdy tématem Lenky Vondrové byla podpora elektronizace procesů v nemocnici, resp. standardy UDI. Partnerem byla také společnost Recovera Využití zdrojů, za kterou vystoupil Mgr. Petr Špičák, technický ředitel. Zdůraznil důležitost jasně definovaných postupů s nakládáním se zdravotnickými odpady v kontextu nově vznikajícího plánu odpadového hospodářství.

 

Zálohování PET lahví z pohledu zpracovatele a odpadové společnosti bylo tématem Ondřeje Palana, právníka ze společnosti AVE CZ odpadové hospodářství, která byla partnerem setkání: „Pro zpracovatele by nebylo zálohování žádnou revolucí – proces recyklace a kvalita výstupů jsou nyní totožné jako při zálohování.“ Přehled dostupných dotačních titulů pro města a obce představil Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství ze Státního fondu životního prostředí. Dotační programy v balíčku Energion – Podpora energeticky úsporných opatření v roce 2024 ze strany Jihomoravského kraje prezentoval Lukáš Dubec, 1. náměstek hejtmana Jihomoravského kraje. Závěrem hovořil Mgr. Aleš Krebs, prezident České lékárnické komory o problematice nedostatku léků.

Fotogalerie

Souvisejicí akce