Hned v úvodu ředitele informovalo Ministerstvo vnitra České republiky o novém dotačním programu na ochranu měkkých cílů, jehož část je zaměřená právě na školy. „Využít půjde například na nákupy bezpečnostního vybavení, zábran proti vjezdu vozidla nebo na bezpečnostní pracovníky,“ informovala Nikola Micková z Odboru bezpečnostní politiky. O dotace budou žádat přímo kraje, které poté peníze přerozdělí dál. „Plnění je stoprocentní, takže kraje, ani samotné školy nebudou na opatření nic přispívat,“ doplnil zástupce ředitele odboru prevence kriminality Tomáš Koníček.

Video z konference

Jak zabezpečit školní vstupy před vniknutím nepovolaných osob, jak rozeznat kyberšikanu a jak proti ní postupovat nebo jak zacházet s osobními údaji žáků. To byla některé z témat setkání u kulatého stolu pro ředitele základních a středních škol 9.11. v Brně. První ročník akce Bezpečné a chytré školy pořádala společnost Magnus Regio a konal se za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.

Prezident Asociace bezpečná škola Libor Sladký přiblížil účastníkům normu na ochranu školních zařízení. „Snažíme se o komplexní řešení. Školy často spoléhají jen na bezpečnostní techniku, ale právě technika není všechno a bezpečnost kromě ní stojí na dvou dalších pilířích. Prvním je vzdělání a informovanost škol, aby si uvědomovaly, jaké nebezpečí vůbec hrozí a že útočník nemusí být nutně ozbrojený terorista, ale například nepříčetný rodič neúspěšného žáka. Dalším pilířem je nastavení vnitřního systému a režimu zabezpečení,“ upozornil Sladký. Technika je v tomto případě podle něj na posledním místě za zdravým rozumem a analyzování současné bezpečnostní situace na škole.

Podle ředitele brněnské ZŠ Svážná Petra Punčocháře mají školy problém se zaváděním bezpečnostních opatření kvůli přísným požárním předpisům. „Nedávno jsme rekonstruovali fasádu školy včetně oken a dveří. Hasiči ale všude chtějí oboustranné panikové kliky. Přes takové dveře ale může některý z žáků pustit do školy cizí osobu,“ upozornil Punčochář. Připojila se k němu i ředitelka ZŠ Bakalovo náměstí Yveta Gašparcová. „Hlavní vchod je možné vyřešit bezpečnostními turnikety, ale co únikové a ostatní vchody?“ zajímala se. Podle předsedy Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy a ředitele MP Zlín Milana Kladníčka by tento problém mohly řešit senzorové snímače, které při otevření dveří kontaktují další osoby. „Důležitou roli tady může hrát například školník, do jehož velína by mohl být senzor napojený, a on by tak měl situaci pod kontrolu,“ řekl Kladníček.

Kromě témat fyzické ochrany školy se účastníci dozvěděli také o ochraně osobních údajů žáků a zaměstnanců školy a o potřebě bezpečnosti dětí v online prostředí.

Fotogalerie

Souvisejicí akce