Doprava v Královéhradeckém a Pardubickém kraji: Region čeká modernizace železnice. Stav okresních silnic se pomalu zlepšuje.

Po úvodní zdravici hejtmana Královéhradeckého kraje PhDr. Jiřího Štěpána, Ph.D. si vzal slovo Ing. Luděk Sosna, ředitel odboru strategie z Ministerstva dopravy ČR. Ten nastínil aktuální situaci ohledně vývoje dopravních staveb v Královéhradeckém i Pardubickém kraji.

„Prioritou Ministerstva dopravy (MD) je v Královehradeckém kraji dostavba dálničního tahu D11, což bude mít významný pozitivní dopad i pro místní obyvatele. Po dokončení dálnice dojde v obcích ke snížení hlukové zátěže, imisí z dopravy a ke zvýšení bezpečnosti,“ uvedl Luděk Sosna.

Dále MD pokračuje v přípravách na dálnici D35. „V Královéhradeckém kraji jde konkrétně o trasu Úlibice – Plotiště a odvedení tranzitní dopravy mimo obce,“ informoval Sosna.

O stavu komunikací II. a III. tříd informoval Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KHK. I když je na území KHK stále více než polovina těchto komunikací v kraji v havarijním a nevyhovujícím stavu, je podle Jurčeka pozitivní, že se v porovnání s předchozími lety stav povrchu vozovek dále již nezhoršuje. „Je to zejména z důvodu zvyšování objemu finančních prostředků investovaných do oprav a rekonstrukcí, které jsou sdružovány ze strany kraje, státu i EU,“ uvedl Tomáš Jurček

Dále MD pokračuje v přípravách na dálnici D35. „V Královéhradeckém kraji jde konkrétně o trasu Úlibice – Plotiště a odvedení tranzitní dopravy mimo obce,“ informoval Sosna.

O stavu komunikací II. a III. tříd informoval Ing. Tomáš Jurček, vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství KHK. I když je na území KHK stále více než polovina těchto komunikací v kraji v havarijním a nevyhovujícím stavu, je podle Jurčeka pozitivní, že se v porovnání s předchozími lety stav povrchu vozovek dále již nezhoršuje. „Je to zejména z důvodu zvyšování objemu finančních prostředků investovaných do oprav a rekonstrukcí, které jsou sdružovány ze strany kraje, státu i EU,“ uvedl Tomáš Jurček

Finance na bezpečnou dopravu

O možnostech čerpání příspěvků ze Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) informoval konzultant Karel Havlíček. „Od roku 2001 poskytl SFDI více než 3,5 miliardy korun na akce zvyšující bezpečnost dopravy, přes dvě miliardy pak na výstavbu a údržbu cyklostezek,“ uvedl Havlíček.

Havlíček dále upozornil na to, že celý proces získání příspěvku ze SFDI může trvat i tři roky. Je tedy zapotřebí se celé akci a její přípravě náležitě věnovat. Pro letošek je zatím dle plánovaného rozpočtu vyhrazeno 460 milionu korun na zvyšování bezpečnosti a plynulost dopravy a 200 milionu korun na cyklostezky. Tyto částky se však mohou navýšit.

Na akci vystoupil také Ing. Jaroslav Martinek z Fakulty dopravní ČVUT v Praze a jednatel spolku Partnerství pro městskou mobilitu, který představil projekt CityChangers. Ten mimo jiné řeší právě i možnosti koncepce městské mobility na základě podnětu občanů a samospráv. „Z hlediska mobility potřebujeme propojit všechny účastníky silničního provozu od chodců, cyklistů po motorová vozidla,“ uvedl Martinek.

Plk. Ing. Petr Dušek, vedoucí odboru služby dopravní policie z Krajského ředitelství policie Královehradeckého kraje účastníky pak seznámil i se statistikami z hlediska bezpečnosti dopravy jako takové. V roce 2018 sice došlo k nejnižšímu počtu úmrtí na silnicích Královéhradeckého kraje, ovšem i tato čísla by se podle něj dala ještě ponížit. Mnohdy by stačilo nepodceňovat důležitost bezpečnostních pásů.

Fotogalerie

Souvisejicí akce