Moravské hospodářství 2024 květen – červen

Ptáme se: Kudy vede cesta do chytrého města? Chytré město ( anglicky Smart City) je koncept, který využívá digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života ve městech. Zaměřuje se na efektivní využívání stávajících a hledání nových zdrojů, snižování spotřeby energií, eliminaci zátěží životního prostředí , optimalizaci dopravy a sdílení dat pro veřejné účely.