Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

10. října 2017

Již po osmé se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví , více naleznete v sekci Témata diskuze.Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL HEJTMAN JIHOMORAVSKÉHO KRAJE JUDr. Bohumil Šimek

 • TÉMATA DISKUZE:

  Elektronizace zdravotnictví a její aktuální výzvy
  Novela zákona o léčivech – ta má bránit výpadkům důležitých léků v  českých lékárnách
  Návrh úhradové vyhlášky na rok 2018
  Personální krize a podfinancovanost zdravotnictví – neustávající výpadek lékařů i sester v jednotlivých krajích.
  Jaký dopad to bude mít na stále se prohlubující dobu zákroků pro pacienty?
  Kraje lákají mladé lékaře na stipendia, stačí to?Jaký dopad bude mít připravovaný zákon o zkrácení potřebného vzdělání zdravotních sester?
  Jak se dotkne GDPR vašich nemocnic a rizika s tímspojená
  Chystaná směrnice o verifikaci léků – systém ověřování léčiv s výhledem platnosti od února 2019

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a neformální diskuze
  13:00 oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu

 • ÚČASNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: 10.10.2017, 8:30 – 13:00 hod.
Místo konání:     Brno, Maximus Resort, a.s. Hrázní 327/4a, 635 00 Brno

Akce se koná za finanční podpory z rozpočtu

Jihomoravského kraje

 

 

Generální partner:

Partneři:

Záštity:

Jana Hrstková
Vedoucí produkce, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  BUGA1207

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  E-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5049 kopie