Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

4. října 2018

Již po desáté se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL

ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek  – Jihomoravský kraj

 

primátor  Ing. Petr Vokřál – Statutární město Brno

 

prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek – Česká lékařská komora

prezident České lékárnické komory PharmDr. Lubomír Chudoba – Česká lékárnická komora

                                                                             Akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy
  • Jak se zavedly e-recepty v praxi
  • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2019
  • Personální krize a podfinancovanost zdravotnictví – neustávající výpadek lékařů i sester v jednotlivých krajích.
  • Poznatky ze zavedení GDPR ve vašich nemocnicích

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a neformální diskuze
  13:00 oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na káv

 • ÚČASNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: 4. října 2018, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Generální partner:

  Partneři:

Mediální partner