Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví říjen 2024

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Dne 24. října 2024 se uskuteční v Brně tradiční odborná konference ve zdravotnictví, tentokrát již jubilejní 20.ročník Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví. Nejdůležitějšími tématy podzimního setkání bude představení aktuální úhradové vyhlášky pro další období, zabezpečení kybernetické bezpečnosti v nemocnicích, ale i využití AI ve zdravotnictví, telemedicína, ale i likvidace nebezpečných odpadů, standardy UDI a využití v praxi.

Diskuzní témata

 • Aktuální znění úhradové vyhlášky na 2025

 • Kybernetická bezpečnost v nemocnicích

 • Možnosti využití AI ve zdravotnictví

 • Telemedicína

 • Příklady dobré praxe aneb 20 let ve zdravotnictví

Účastníci

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Zástupci České lékařské komory, České lékárnické komory,
  Zdravotních pojišťoven, SÚKL, ÚZIS, Asociace sester a dalších institucí

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9.00 – 12.30 Program setkání
 • 13.30 Závěr a oběd

 • Během setkání krátká přestávka

Nad akcí udělili záštitu

JUDr. Markéta Vaňková

primátorka statutárního města Brna

Mgr. Jan Grolich

hejtman Jihomoravského kraje

MUDr. Roman Kraus, MBA

senátor, předseda výboru pro zdravotnictví

MUDr. Milan Kubek

prezident České lékařské komory

Vlastimil Válek

ministr zdravotnictví

Lukáš Kintr

ředitel Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB)

Mediální partner

Přejít nahoru