Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví / Brno 2018

Načítám Pořádáme

Všechny Pořádáme

Jak se nemocnice i lékárny vypořádávají s elektronizací zdravotnictví, s jejími úkoly, případnými komplikacemi nebo přínosy? Rozsáhlá diskuze na téma elektronizace a digitalizace zdravotnictví se rozběhla na 10. ročníku Celostátního setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“ v Brně. Akci již tradičně pořádala společnost Magnus Regio a konala se za finanční podpory z rozpočtu Jihomoravského kraje.


Náměstkyně pro ekonomiku a zdravotní pojištění Ministerstva zdravotnictví ČR Helena Rögnerová představila návrh úhradové vyhlášky na rok 2019. „Vyhláška vyšla 14.9. a už nyní je podle ní možno připravovat dohody se zdravotními pojišťovnami. Letos je změna v tom, že není preferovaný žádný ze zdravotnických sektorů,“ upozornila Rögnerová.

Diskuzní témata a přednášky

 • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy

 • Jak se zavedly e-recepty v praxi

 • Návrh úhradové vyhlášky na rok 2019

 • Personální krize a podfinancovanost zdravotnictví – neustávající výpadek lékařů i sester v jednotlivých krajích

 • Poznatky ze zavedení GDPR ve vašich nemocnicích

Účastníci akce

 • Ministerstvo zdravotnictví ČR

 • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České lékařské komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic,
  Grémia majitelů lékáren, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj.

 • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

 • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další úředníci moravských krajů

Program

 • 8.00 – 8.30 Registrace, snídaně

 • 9:00–12:15 Zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků

 • 10:30–10:45 Krátká přestávka

 • 12:15 Závěr

 • 12:30 Oběd

Přejít nahoru