MR-logo-white

Vytváříme most mezi veřejným a soukromým sektorem.

BUSINESS SNÍDANĚ, KONFERENCE, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, GOLFOVÉ TURNAJE, GALAVEČERY, KAMPANĚ A PR

 

          Co proběhlo – Co pro Vás chystáme

 

 

 

 

 

 

Práci Magnus Regio oceňují stovky klientů, čtenářů i účastníků našich akcí

 • ….rád se Vaších akcí zúčastňuji. Většinou mají vysokou úroveň a jsou přínosem pro všechny přítomné.

   

   

  Pavel Prokop
  starosta obce Otnice
 • Dovolte mi poděkovat všem organizátorům business snídaně, za velmi profesionální akci. Zůčastnila jsem se ji v lednu 2017  s tématem o odpadech a v březnu 2017 o dopravě. Tím, že se na akci sejdou zástupci ze všech oblastí dané problematiky, jsou pro všechny strany tyto akce  velmi přínosné. Odborníci se dozví od nás z praxe, jak daná problematika funguje v praxi obcí a měst a my zase, co se na nás chystá a jaké jsou případně možnosti řešení. Obce a města jsou v posledních letech doslova zavaleny novými povinnostmi ze změn legislativy od našich zákonodárců a na praktické nápady a  řízení rozvoje svých obcí nezbývá moc času. Možná by bylo dobré, kdyby již v Praze nic dalšího chvíli nevymýšleli a nechali nás vydechnout a  pracovat pro naše obyvatele.

  Akce Magnus Regia mi vždy dokázaly zodpovědět  otázky na  danou problematiku.

  Děkuji také za milou atmosféru, kterou všichni vaši kolegové umí perfektně vytvořit.

  Srdečně zdravím a těším se na další akce s Vámi.

  Ing. Olga Dočkalová
  starostka Obce Sudice
 • Na vaše akce chodím rád, nejen proto, že jsou důležité, účast na nich je pro mne přínosem, ale také pro vysoký stupeň profesionality jejich organizace.

  Jsem rád, že na mne nezapomínáte.

  Jaroslav Rožnovský
  ředitel Brno, Český hydrometeorologický ústav
 • Kulatý stůl na téma Ekologie a její budoucnot – odpady a předcházeni vzniku odpadu hodnotím hodně vysoko. Byly vzneseny různé odborné názory které ukázaly kam směruje celý proces nakládání s odpady. Kterou cestou se dát a jak řešit třídění a likvidaci odpadů na obci ukáže budoucnost. Debata k tomu velmi přispěla.

  Pavel Prokop
  starosta Otnice
 • Velmi si vážím Vašeho pozvání na Bussiness snídani 26. 1. 2017 v Brně, myšlenku tohoto typu a formátu pracovních setkání považujeme na České inspekci životního prostředí za důležitou součást prevence v ochraně životního prostředí.

  Erik Geuss
  ředitel, Česká inspekce životního prostředí
 • Konference jsem se zúčastnil poprvé za 10 let svého působení na radnici.
  Měla celkově velmi dobrou úroveň, přednášející většinou velmi dobře a srozumitelně
  vystupovali a byli s to odpovídat na dotazy posluchačů.
  Jako starostu města mě však nejvíce oslovila přednáška JUDr. Ondruše, ze které jsem si dovodil, jaká „hrůza“
  se to na obce a města žene.

  JUDr. Miloš Izák
  starosta města Moravská Třebová
 • Díky pozvání na vyhodnocení soutěže o nejkrásnější radnici ČR 24.11. 2016 jsem se zúčastnil odborné konference v Brně v hotelu Voroněž, která mne svojí náplní mile překvapila. Za jeden den jsem se dozvěděl více, než na nedávné Finanční konferenci SMO v Praze.

  Velice mne potěšil rozsáhlý sborník všech přednášek, který využiji ke své informovanosti i příslušní pracovníci městského úřadu Blovice.

  Velmi příjemný byl slavnostní večer 23.12. 2016 s hudbou Franka Sinatry.

  Moc děkuji za organizaci všem z MAGNUS REGIO s.r.o. a rád znovu přijedu až z Plzně na podobnou akci.

  Jan Poduška
  starosta města Blovice
 • Rád bych Vám chtěl  poděkovat za bravurně organizovanou akci, bylo to opravdu jiné (v pozitivním slova smyslu). Myslím, že akce měla opravdu smysl a již nyní se těšíme na druhý ročník.

  Reportáž z akce jsem shlédl přímo v TV a ač byla krátká, tak na druhou stranu úderná a věcná.

  Děkuji a těším se na na další spolupráci a setkání.

  Reference - bez fota - muž
  Ondřej Kinc
  Envipartner s.r.o.
 • Za společnost ICZ a.s. děkuji za možnost zúčastnit se konference a prezentovat na téma automatické měřící systémy a agenda správy dopravních přestupků.Konferenci hodnotím jako velmi přínosnou, tematicky a obsahově přehlednou.Především s obsahovou částí jsem byl nad míru spokojen a odnesl jsem si pro svůj obor nové, zásadní informace.Celkové zajištění konference bylo na velmi vysoké úrovni, přičemž konference zůstala lidsky příjemná.Přeji mnoho dalších ročníků a těším se na budoucí spolupráci.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Šantora
  ICZ a.s.
 • Jako jeden z partnerů konference „Dotace a vodohospodářství“ jsme se zúčastnili i my, firma Eurovision. Myslím si, že vedle větších akcí jako jsou veletrhy nebo vedle akcí pořádaných krajem je to velmi vhodná forma komunikace se zákazníky a partnery. Je přesně cílená na konkrétní požadovanou skupinu a tomu lze nastavit i obsah. Perfektní je i propojení s tištěným médiem, které prohloubí, rozšíří a prodlouží komunikační zásah.

  Aleš Pohl - Eurovision
  Aleš Pohl
  Eurovision
 • Musím říci, ze mě překvapil zcela profesionální vzhled a obsah měsíčníku Moravské hospodářství, srovnatelný se špičkovými periodiky.

  David J. Wodinský - FINEP CZ
  David J. Wodinský
  FINEP CZ
 • Vydávání časopisu Moravské hospodářství považuji za sympatickou aktivitu. Je to velmi vhodné médium zejména pro oboustrannou komunikaci mezi obcemi a průmyslem v moravském regionu. Rychle se tak dozvíme, co trápí veřejnou správu a můžeme na to reagovat. Naopak veřejná správa se napříč regionem dozvídá, jaké produkty a řešení přináší společnosti sídlící či působící na Moravě.

  Jan Tomíšek - Vema
  Jan Tomíšek
  Vema
 • Moravské hospodářství pro nás představuje ideální prostor pro komunikaci s našimi klienty a partnery ze státní správy a samosprávy. Oceňujeme především věcné a relevantní informace, které měsíčník nabízí i úzkou spolupráci s redakcí a celým týmem vydavatele. Máme tak jistotu, že naše sdělení se srozumitelnou a rychlou cestou dostane přímo tam, kam potřebujeme.

  Šárka Nováková - EKO-KOM
  Šárka Nováková
  EKO-KOM
 • Při financování investic má pro banku zásadní význam dostatek informací o klientovi i prostředí, ve kterém se jeho činnost pohybuje. Pro oblast vodohospodářství, kde se často jedná o složité projekty z hlediska technologie i podmínek financování, to platí dvojnásob. Proto velmi oceňuji výběr řečníků a témat na konferenci „Dotace a hospodářství“, důraz na aktuální otázky a v neposlední řadě i prostor pro široké spektrum názorů na současný stav a budoucí rozvoj tohoto odvětví.

  Reference - bez fota - muž
  Miroslav Pavlas
  Komerční Banka
 • Vážená paní šéfredaktorko, před malou chvíli jsem z kanceláře župana Zadarské župy obdržel velmi pozitivní informaci o Vašem zájmu týkající se spolupráce mezi JMK a Zadarskou župou. Bylo mi explicitně řečeno, že zejména pan župan Zrilić si cení Váš zájem, který jste projevila během pobytu v Zadaru. Dovolte prosím, abychom Vám tímto poděkovali za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje.

  Pavol Foltín - Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Pavol Foltín
  Krajský úřad JMK
 • Z pohledu přednášejícího byla konference „Dotace a vodohospodářství“ velmi dobře připravena, a to jak po stránce organizační, tak i obsahové. Zástupci ze společnosti Magnus regio vystupovali na vysoké profesionální úrovni. Přednesenými prezentacemi bylo na společné téma vodohospodářství nahlíženo z různých úhlů pohledu. Tento způsob komunikace se žadateli OPŽP shledávám jako velmi přínosný.

  Lucie Matoušková
  Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Po účasti na několika odborných konferencích a dalších akcích pořádaných společností Magnus Regio bych vám rád poděkoval za vždy vysokou odbornou úroveň všech akcí, aktuální témata, kterým se věnujete, i za možnost setkání se zajímavými hosty. Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě dalších projektů a mnoho zajímavých témat i pro Moravské hospodářství, které se pro mě stalo cenným zdrojem informací.

  Petr Handl - RPG Real Estate
  Petr Handl
  RPG Real Estate
 • Moravské hospodářství je příležitostí pro významné a zajímavé projekty, které nemusí patřit mezi ekonomicky největší, ale i přesto je jejich představení touto formou přínosem. Morava má ve vydávání tohoto měsíčníku nemalou výhodu, protože ten svým čtenářům přináší aktuální a hodnotné informace. Nejen časopis, ale také webové provedení rozšiřují mediální prostor a poskytují naší společnosti možnost představit své výhody a přínosy municipalitám, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům.

  Jiří Bezděk - RWE
  Jiří Bezděk
  RWE
 • V rámci své profese navštěvuji často významné odborné konference z mého oboru. Některé z nich jsou i několikadenní a účastní se jich odborní specialisté z ČR i z jiných zemí. Vámi organizované akce mě mile překvapily po více stránkách. Především musím ohodnotit vysokou úroveň většiny přednášejících. Vysoce hodnotím celou přípravu a organizaci akcí, která předčila i řadu mezinárodních konferencí pořádaných jinými organizacemi v ČR i zahraničí.

  Vladimír Ketner - AŽD Praha
  Vladimír Ketner
  AŽD Praha
 • Koncem roku 2011 zajišťovala společnost Magnus Regio pro město Brno osvětovou kampaň na téma zlepšení čistoty města s názvem „Pro čistější Brno!“ a to zejména formou letáků, polepu tramvají a reklamních předmětů s nově vytvořených logem kampaně – odpaďáčkem. Pozitivní ohlas veřejnosti na tuto kampaň je potvrzením profesionálního přístupu nejen k veřejnosti, ale i k zákazníkovi.

  Martin Vaněček - Magistrát města Brna
  Martin Vaněček
  Magistrát města Brna
 • Dne 11.6.2012 jsem se zúčastnil Business snídaně v Ostravě na téma Bezpečnost v dopravní infrastruktuře. Byl jsem mile překvapen, jak velký zájem je o toto téma a kolik zástupců ze státní správy a samosprávy přijalo pozvání společnosti Magnus Regio na snídani. Vysoká úroveň, výborná organizace a vynikající příležitost setkat se se zajímavými lidmi. Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě dalších projektů, akce konané Vámi mají opravdu smysl.

  Reference - bez fota - muž
  Jiří Zukal
  PATRIOT
 • Dne 11.6.2012 jsem absolvoval Business snídani v Ostravě na téma „ Bezpečnosti v dopravní infrastruktuře“, pořádanou agenturou Magnus Regio. Bylo to poprvé, co jsem se takovéto akce zúčastnil a musím konstatovat, že tato Business snídaně měla vynikající úroveň. Byla dobře zorganizována, moderátorsky dobře vedena a všichni účastníci si odnášeli bohaté poznatky.

  Reference - bez fota - muž
  Jiří Molák
  SUDOP BRNO
 • Dne 8. 11. 2012 jsme se jako zástupci Sboru dobrovolných hasičů Kralovice zúčastnili Slavnostního předání cen a finálového večera soutěže RWE Dobrovolní hasiči 2012. Tato soutěž pro nás začala již 3. 7. 2012, kdy jsme podali přihlášku. Celou dobu jsme byli v kontaktu se zástupci organizátora akce firmy Magnus Regio. Chtěl bych vysoce ocenit jejich perfektní práci, komunikaci, rychlost a vstřícnost, s jakou se o nás starali.

  Sbor dobrovolných hasičů Kralovice
  Milan Koza
  SDH Kralovice
 • Ještě jednou jsem Vám chtěl poděkovat za velmi příjemně prožitý večer při příležitosti udílení cen „RWE Dobrovolní hasiči roku 2012“ v hotelu Voroněž. Vybraný prostor a dramaturgie večera spolu zcela ladily a výsledkem byla spokojenost nejen samotných oceněných. Hovořil jsem s mnohými kolegy, kteří měli podobné pocity jako já. Pocity pohody, radosti a spokojenosti. Díky za profesionální přístup a odvedenou práci!

  Aleš Černohorský - HZS Pardubického kraje
  Aleš Černohorský
  HZS Pardubického kraje
 • Ve čtvrtek 8. 11. 2012 jsme se zúčastnili slavnostního večera v Brněnském hotelu Voroněž. Byly zde vyhlašováni vítězové soutěže „Dobrovolní hasiči roku 2012“, kterou organizovala společnost Magnus Regio. Večer se nesl ve velmi slavnostním duchu. Je třeba ocenit celý průběh programu – od moderátorky, přes prezentaci jednotlivých finalistů, živý hudební doprovod až po chutnou tříchodovou slavnostní večeři a módní přehlídku. Zkrátka vydařený a příjemný večer, kde jsme cítili, že si někdo váží naší práce.

  Reference - bez fota - muž
  Michal Velan
  MHJ HS Šlapanice
 • Slavnostní večer, stejně jako celý ročník soutěže Dobrovolní hasiči roku 2012, jenž pořádala agentura Magnus Regio, se vyznačoval milou a příjemnou atmosférou, kterou podtrhla svým kultivovaným projevem i moderátorka Monika Brindzáková, která celým večerem provázela.

  Miloš Hladík - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje
  Miloš Hladík
  HZS Středočeského kraje
 • Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám a celému kolektivu spolupracovnic poděkoval za perfektní organizaci konference „Moravské obce a města 2012“. Konference byla po obsahové stránce výběrem tématických okruhů a přednášejících velmi zajímavá a jistě zaujala všechny zúčastněné zástupce moravských měst a obcí. Rovněž příprava veškeré propagace a reklamní prezentace byla z Vaší strany naprosto profesionální.

  Reference - bez fota - muž
  Pavel Sedláček
  Siteco Lighting
 • Vážené dámy, smekám před bravurní organizací a smyslem pro detail, který jsem měl možnost na několika vašich akcích obdivovat. Účast v pozici partnera mohu doporučit jakékoliv společnosti, která má zájem spojit své jméno s nejvyšší kvalitou. Jste bez nadsázky špičkou ve svém oboru, a proto věřím, že se naše spolupráce bude v nadcházejících letech rozvíjet.

  Reference - bez fota - muž
  Petr Novák
  Miracle Network
 • Dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za příkladnou organizaci naší účasti na Vašich akcích. Ve srovnání s jinými akcemi, na kterých jsme se účastnili, si dovoluji vyzdvihnout zejména profesionální vystupování pořadatelů, podpořené jejich snahou umožnit v rámci pořádané akce maximálně možný počet pracovních setkání s účastníky a tím propojit nabídku a poptávku prezentovaných služeb. Z hlediska účastníka akce se i péče o klienty jeví jako příkladná a bezchybná.

  Petr Míka - Artechnic-Schréder
  Petr Míka
  Artechnic-Schréder
 • Velmi rád Vám posílám poděkování za moc hezký večer, který jsme mohli prožít společně se svými klienty. Jak výběr divadelního představení, tak pohoštění a celková atmosféra Galavečera Magnus Regia zanechaly v přítomných krásný pocit. Přejeme vám mnoho úspěchů a mnoho spokojených klientů.

  Anton Zima - T-Systems Czech Republic
  Anton Zima
  T-Systems Czech Republic
 • Věřte, že se kdykoliv, kdy budu pozván, rád zúčastním setkání, kde bude otevřena diskuse podporující bezpečnost silničního provozu. Musím přiznat, že tak vysokou úroveň, jakou jste Vy a Vaši kolegové nastavili v rámci této Business snídaně – tedy po stránce odborných účastníků, zástupců státní správy a samosprávy, ale také zajištěním příjemného prostředí i tou pozitivní atmosférou – lze těžko překonat. Myslím, že je za tím kus dobře odvedené práce a za to Vám a Vašemu týmu patří velký dík.

  Jindřich Rybka - Krajské ředitelství Policie ČR JMK
  Jindřich Rybka
  Krajské ředitelství PČR JMK
 • Konference „Úspory energií pro města a obce“ se věnuje aktuálnímu a zároveň nejednoduchému tématu. Z pohledu organizace ji vnímám jako profesionálně připravenou, z pohledu obsahu pak z mého pohledu přinesla starostům a představitelům obcí a měst celou řadu praktických informací. Právě tento důraz na praktické aspekty úspor energií činí z této konference akci s vysokou hodnotou.

  Egon Čierný - Komerční banka
  Egon Čierný
  Komerční banka
 • Ještě jednou Vám děkuji za pozvání, akce byla velmi zdařilá. Pro nás měla velký přínos, neboť jsme se dozvěděly novinky ze sektoru a měly jsme možnost vyměnit si názory se zástupci firem a navázat další kontakty. Velmi ráda se podobné akce opět zúčastním.

  Alice Fibigrová - CzechTrade
  Alice Fibigrová
  CzechTrade
 • Ještě jednou Vám chci poděkovat za zorganizování takového reprezentativního fóra. Dostat tolik lidí z našeho oboru na jedno místo, ve stejný čas je obrovská organizační práce. Akce pro nás byla velmi přínosná, již z důvodu setkání se navzájem, o kvalitní diskusi nemluvě.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Petrák
  Ekol
 • Jménem Komerční banky bych Vám chtěla poděkovat za vysoce profesionální úroveň konference Energetické úspory pro města a obce, kde byla Komerční banka generálním partnerem. S ohledem na aktuálnost problematiky, která byla hlavním tématem konference, považuji přínos celé akce za významný, o čemž svědčil i vysoký počet a struktura účastníků.

  Květoslava Botková - Komerční banka
  Květoslava Botková
  Komerční banka

Diskutujte

Business snídaně jsou vlajkovou lodí Magnus Regia. Setkání u kulatého stolu, u kterých prodebatujete vše podstatné se svými kolegy, zástupci ministerstev, krajů, obcí i firem pro Vás chystáme na řadu témat a hned v několika regionech – od Jihomoravského kraje až po Prahu.

Vzdělávejte se

Konference Magnus Regia jsou vyhlášené a náš standard budeme držet a nadále zvyšovat. Skladbě témat věnujeme doslova puntičkářskou pozornost a za odbornou kvalitu našich speakerů dáme ruku do ohně.

Buďte v obraze

Lidé ve vedení státu, obcí a firem jsou hladoví po kvalitních informacích. Dnes více než kdy jindy. V Moravském hospodářství tvrdě pracujeme na tom, abychom jim je dokázali poskytnout. Odměnou jsou nám tisíce starostů, úředníků a manažerů, kteří na našich stránkách hledají svou pravidelnou dávku toho podstatného z businessu a státní správy.

Setkávejte se

Společenské a gala večery společnosti Magnus Regio jsou definicí pojmu „setkání na úrovni“. Ať už hledáte příležitost k networkingu, kulturnímu vyžití nebo jen možnost strávit příjemné a uvolněné chvíle s přáteli, tým Magnus Regia se o Vás postará s nenucenou samozřejmostí. Těšíme se na Vás.

Relaxujte

Pamatujete na scénu z kultovního hororu Osvícení Stanleyho Kubricka, kde pološílený Jack Nicholson stále dokola píše „Samá práce a žádná zábava dělá z Jacka nudného patrona“? To rozhodně nedopustíme! Proto pro Vás každý rok chystáme pověstný golfový turnaj Moravského hospodářství.

Dejte o sobě vědět

Základní marketingová poučka praví, že bez reklamy se stane ta úplně nejhorší věc na světě – nic. Pokud svěříte svou propagaci zkušenému týmu Magnus Regio, tento osud Vás rozhodně nečeká. Vypilujeme Vaše mediální výstupy, postaráme se Vám o grafiku od letáků po informační brožury. Zkrátka Vám poskytneme full servis v oblasti kampaní a PR.

KAMPANĚ A PR

Nejnovější články a videoreportáž z akcí Magnus Regio

Z každé konference a business snídaně Magnus Regio Vám reportéři Moravského hospodářství přinášejí obsáhlou reportáž, a to jak v textové podobě, tak na videu.

Background

Přihlašte se k E-NEWS Moravského hospodářství

A každých čtrnáct dní Vám zašleme výběr toho nejzajímavějšího z našeho zpravodajského portálu.

Poznejte tým Magnus Regio

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz

Anna Fajkusová
šéfredaktor Moravského hospodářství
 • Jak Vám mohu pomoci

  Jsem zodpovědná za obsah Moravského hospodářství, připravuji reportáže, články a rozhovory.

  Gsm: 774 112 643

  E-mail: a.fajkusova@magnusregio.cz

Jana Hrstková
Vedoucí produkce, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  BUGA1207

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  E-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5049 kopie

Gabriela Kulhavá
obchodní manažer
 • Jak Vám mohu pomoci

  Gabriela Kulhava ofic

  Navrhnu Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsem tu pro Vás.

  Gsm: 774 010 540

  E-mail:
  g.kulhava@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

Taťána Pelikánová
Obchodní manažer
 • Jak Vám mohu pomoci

  Navrhnu Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsem tu pro Vás.

  Gsm: 774 112 138

  E-mail:
  t.pelikanova@magnusregio.cz

Edita Karásková
projektová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Zajišťuji veškerou agendu týkající se dotací.

  Gsm: 608 081 114

  E-mail: e.karaskova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5028

Marie Chábová
asistentka
 • Jak vám mohu pomoci

  Na mne se můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se fakturace a platebních transakcí. Rovněž spravuji databázi všech našich čtenářů, odběratelů a distribučních míst. Také spolupracuji na organizaci dalších akcí, které naše společnost připravuje.

  Gsm: 774 010 542

  E-mail:
  asistentka@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5121

Kontaktujte nás

Adresa

Magnus Regio

Lipová 906/1, 602 00 Brno

Otevírací doba

Po – pá: 8:00 – 17:00

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Aktuálně pro vás chystáme…

… Business snídani „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“, která proběhne 13. října 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Pokud chcete zjistit víc o našich dalších plánovaných akcích, přečíst si reportáže z našich business snídaní nebo se podívat na videa…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… odbornou konferenci „Moravské obce a města 2016″, která proběhne 24. listopadu 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže “ O nejkrásnější obecní úřad či radnici 2016″ Pokud chcete zjistit víc o našich dalších plánovaných akcích, přečíst si reportáže z našich konferencí nebo se podívat na videa…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuální číslo Moravského hospodářství…

… se Speciálem: doprava ve městě vyšlo 7. června 2017. Pokud si jej chcete přečíst, projít si archiv našeho tištěného dvouměsíčníku, navštívit každodenně aktualizovaný informační portál moravskehospodarstvi.cz nebo se přihlásit k odběru čtrnáctidenního E-NEWS…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… společenský večer, který proběhne v předvečer naší největší konference „Moravské obce a města“ 23. listopadu 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Pokud chcete zjistit více o našich společenských akcích…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže„O nejkrásnější obecní úřad či radnici 2016“ . Pokud budete chtít více infromací, najde na stránkách Moravského hospodářství…

…KLIKNĚTE ZDE

See more premium WordPress themes by TommusRhodus