MR-logo-white

 

 

 

 

 

 

 

Vytváříme most mezi veřejným a soukromým sektorem

SETKÁNÍ U KULATÉHO STOLU, KONFERENCE, MORAVSKÉ HOSPODÁŘSTVÍ, GOLFOVÉ TURNAJE, GALAVEČERY, KAMPANĚ A PR
 

NEJBLIŽŠÍ AKCE – REPORTÁŽE – AKTUALITY

 

 

 

 

 

 

Práci Magnus Regio oceňují stovky klientů, čtenářů i účastníků našich akcí

 • Za mě velmi přínosné a obsahově na úrovni.Možná příště nechat více prostoru na diskusi pokud budou starostové připraveni se svými problémy.

  Ing. Josef Šaroun, provozně-technický ředitel, Technické sítě Brno, a.s.
 • Rád bych Vám poděkoval za uspořádání semináře „Světla měst“.  Většina příspěvků přednášejících byla na vysoké odborné úrovni a přitom i poutavá.Z mého pohledu, kdy jsem si potřeboval ujasnit  jaký typ světel po obci instalovat, byl seminář velmi poučný a mohu říci, že mám  „jasno“.

  Pavel Prokop, předseda výboru rozvoje města, Obec Otnice
 • Musím napsat, že se účastním již 25 let různých konferencí a školení a vaše konference pro mne osobně byla jedna z nejzajímavějších, kterých jsem se účastnila. Odborníci na světlo a tmu mne přesvědčili a budu ve své funkci místostarostky “hledat kousek tmy“ a trvat na tom, aby při rekonstrukcích VO a případně budování nových sítí, stejně tak u nasvětlování různých památek a přechodů, trvat na tom, abychom my lidé už neznečišťovali přírodu světelným smogem. Moc děkuji za pořádání konference a kdykoli přijedu znovu, pokud mne pozvete. Pokud bych mohla poprosit o odkazy na prezentace, nebo mi je rovnou zašlete nechávám na vás. Ještě jednou děkuji, bylo to skvěléJ

  Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka, Ždár nad Sázavou
 • Akce Bezpečné a chytré školy byla skvělou příležitostí pro zástupce škol a školských zařízení zjistit, jaké aktivity vybrané subjekty v této oblasti realizují, a to včetně Ministerstva vnitra České republiky. Důležitou informací pro zástupce školy a školských zařízení bylo také to, že mohou v budoucnu využít pro zabezpečení škol a školských zařízení také dotační program Ministerstva vnitra ČR pro ochranu měkkých cílů. Akce byla celkově velmi zajímavá a předala zástupcům mnoho užitečných informací.

  Je dobré si uvědomit, že bezpečnost škol jako měkkých cílů nelze zajistit pouze technickými prvky zabezpečení, ale důraz by měl být kladen na vzdělávací akce, cvičení, tvorbu bezpečnostních plánů apod. Ministerstvo vnitra ČR jako gestor ochrany měkkých cílů uvítal akci tohoto rázu. Zároveň děkujeme za možnost se této akce zúčastnit a prezentovat na ní nově vyhlášený dotační program.

   

  Ing. Nikola Micková, vrchní ministerský rada, Ministerstvo vnitra ČR
 • Setkání u kulatého stolu bylo velice příjemné, ale hlavně přínosné. Zazněla zde aktuální témata z pohledu více stran a možnost diskuze ke každé problematice byla jistě přínosem pro všechny zúčastněné. Byla bych ráda, kdyby zástupci policie mohli být přítomni i na dalších ročnících tohoto setkání.

  kpt. Mgr. Zdeňka Procházková vrchní komisař (koordinátorka prevence), KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE JIHOMORAVSKÉHO KRAJE
 • Děkuji za pozvání, velmi oceňuji profesionální a bezproblémovou organizaci celé akce, která se nesla v příjemném duchu všech účastníků. Diskutovala se zajímavá témata a řešily se aktuální problémy z praxe. Věřím, že účastníci z řad zástupců škol odcházeli s cennými podněty jak v budoucnu dále nastavit bezpečnostní pravidla ve svých organizacích. Ještě jednou děkuji za vaše aktivity.

  Mgr. Ondřej Fiala – Scholaservis, právní oddělení
 • Vážená paní Slaninová, chtěli bychom Vám touto cestou ještě jednou poděkovat za možnost být partnery setkání Moravské obce a města, které proběhlo dne 14.9. 2018 v Brně. Již samotný seznam účastníků sliboval velmi zajímavou diskusi, nicméně průběh setkání překonal všechna naše očekávání. Jsme vděčni za možnost nahlédnout tak zblízka do každodenních starostí představitelů měst a obcí – starostů J – a vidět jejich reakce na prezentace vrcholných státních úředníků z oblasti životního prostředí. Pro mě osobně byl velmi poučný blok o financování pana Vejmělka, to jsou data, ke kterým se běžný člověk jen tak nedostane. Budeme moc rádi, když budeme moci v rámci partnerství figurovat i u 11. ročníku tohoto setkání.

  Zdeněk Bočan, ředitel oddělení využívání odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
 • Odpadové hospodářství je jednou z oblastí, kde je nezbytná intenzivní spolupráce všech přímo či nepřímo zúčastněných, počínaje státní správou, samosprávou, legislativci i dotačními úředníky a v neposlední řadě firmami v oboru. Setkání u jednoho stolu s možností sdělení novinek, postojů. vyslechnutí zpětné vazby s věcnými argumenty, vše doprovázeno otevřenou komunikaci, s mnohdy rozdílnými názory, je nepochybně přínosné pro všechny zúčastněné a jsem rád, že tato setkání probíhají.

  Petr Valdman, ředitel,Státní fond životního prostředí ČR
 • Seminář Moravská města a obce navštívilo mnoho starostek a starostů. Bylo diskutováno nové odpadové hospodářství v ČR měnící se podle evropské legislativy na oběhové hospodářství. Ministerstvo představilo vizi a základní teze zákona o odpadech, povinnosti ČR dosáhnout recyklačních cílů, a i omezení skládkování od roku 2024, jak již ale víme od roku 2014. Několik zástupců obcí pozitivně vnímalo i předpoklad navýšení skládkovacích poplatků, což pozitivně ovlivní tržní odpadové prostředí ve prospěch recyklace.

  Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR
 • Chtěl bych poděkovat, že jsem se mohl zúčastnit tohoto velice zajímavého a přínosného setkání ( MOM 2018) jako náhradník za našeho starostu. Pro mne bylo velmi zajímavé vše o odpadech, protože to je v mé gesci na úřadě. Naprosto profesionální přístup všech přednášejících. Speciálně bych vypíchnul Ing. Jaromíra Manharta a Ing. Ivo Minaříka. Ze strany organizátora na jedničku zvládnutá organizace a moderace.

  Lubomír Kanswohl, Majetkový odbor MěÚ Polná
 • Ráda bych poděkovala Magnus Regiu za pozvání a možnost představení akce Baterkománie na setkání u kulatého stolu Moravské obce a města 14.září 2018. Jsme rádi (Krajský úřad Kraje Vysočina a společnost ECOBAT), že nám bylo umožněno prezentovat Baterkománii a případně inspirovat obce a města v Jihomoravském kraji.

  Z pohledu zástupce za Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí a zemědělství byla akce přínosná po stránce představení cílů a termínů balíčku k oběhovému hospodářství. V propojení s prezentací „NEPETUJ“ vybízející k zamyšlení nad zálohováním plastových lahví

  nebo obdivuhodného počínání Města Litoměřice v předcházení vzniku odpadů.

  Celkové propojení předmětu diskuze a účastníků akce bylo zdařilé a přínosné.

  Iveta Křivánková, oddělení rozvoje a podpory životního prostředí odbor životního prostředí a zemědělství, Kraj Vysočina
 • Akce MOM 2018 splnila moje očekávání a rád jsem předal poznatky z Litomyšle. Chci využít především prezentovaných zkušeností na www.mojeodpadky.cz a  akce nepetuj. Jsem osobně rád i za představený plánovaný rozvoj brněnské spalovny. Jsem přesvědčen, že, kromě celkového snížení produkce komunálního odpadu, je to další rozumný směr v odpadovém hospodářství, který by chtělo využívat i naše město. Děkuji organizátorům akce.

   

  Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hopodářství, MěÚ Litomyšl
 • Akce Bezpečná a dopravní infrastruktura v Moravskoslezském kraji dne 7.září 2018byla profesionálně připravena a zorganizována.Oceňuji zejména vyváženost auditoria samosprávy, dotčené státní správy a přiměřenou účast komerčních firem.Dále srozumitelnou moderaci a průběh celé konference, včetně přiměřené délky jednotlivých příspěvků.Pro podporu a věcnost diskuse bych doporučil dopředu oslovit účastníky s dotazy nebo zřídit online chat.Oceňuji závěrečné shrnutí na Vašem webu, včetně sestřihu videozáznamu.

  Erik Feldman, předseda představenstva, VDT technology a.s.
 • Děkuji Vám za pozvání a možnost prezentovat naši společnost SŽDC na setkání „Žijme v bezpečném a chytrém městě či obci“. Jsem rád, že jsme se mohli zapojit do diskuze a slyšet témata, které trápí Olomoucký kraj a jednotlivé obce v regionu střední Moravy a to v širších souvislostech než je jen železniční doprava. Pro nás je velmi přínosné, když se dozvíme co se děje v regionech a jaké jsou potřeby a to jak v dálkové, tak i v regionální dopravě. Můžeme tak lépe reagovat při plánování modernizací a výstavbě železniční infrastruktury. Komunikace s kraji a regiony je pro nás významná i z pohledu příprav železničních staveb a plánování vysokorychlostních tratí, protože úzká spolupráce je nezbytným předpokladem úspěšného rozvoje naší infrastruktury, která by měla přinést kvalitnější služby v oblasti mobility a naplňování potřeb obyvatelstva. Doufám, že i naše informace o připravovaných stavbách a našich záměrech byly přínosné pro účastníky setkaní.

   

   

  Ing. Petr Kolář – Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
 • Děkuji za plnohodnotné a příjemně strávené dopoledne. Vše jste měli výborně zorganizované. O problémech v dopravě a bezpečnosti silničního provozu se musí hlavně mluvit, ať je podvědomí, že tyto problémy opravdu jsou a taková setkání jsou nejlepší příležitostí. Budu se těšit na případný další ročník, s pozdravem a přáním pěkného dne

   

   

  kpt. Ing. Marek Sládeček – vrchní komisař KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE OLOMOUCKÉHO KRAJE
 • Děkuji moc za možnost účastnit se takové výborné akce.

   

  Ing. Jana Jiráňová – Centrum investic, rozvoje a inovací
 • ….rád se Vaších akcí zúčastňuji. Většinou mají vysokou úroveň a jsou přínosem pro všechny přítomné.

   

   

  Pavel Prokop
  starosta obce Otnice
 • Akcí pořádaných firmou Magnus Regio se zúčastňuji pravidelně a velmi ráda. Většinou se jedná o palčivé témata, kterými se my starostové dnes a denně musíme zabývat. Při těchto akcích se setkají nejen starostové, kteří řeší problémy přímo „v terénu „, ale také odborníci z různých resortů. V aktivních diskuzích tak získáváme přehled o fungování daných problémů i z druhé strany a většina souvislostí nám pak do sebe pěkně zapadne. Myslím, že toto funguje i zpětně, kdy názory starostů můžou být přínosné i pro odborníky. Děkuji tímto celému týmu firmy Magnus Regio za skvěle zorganizované akce. Vzdělávacích akcí je pro nás starosty v nabídkách od různých firem hodně, ale málokteré se vyznačují tak pohodovou atmosférou s pocitem výborně využitého času a získání informací, které na internetu rozhodně nenajdete. Přeji Magnus Regio ještě hodně úžasných akcí s aktuálními tématy a hodně spokojených účastníků.

  Ing. Olga Dočkalová
  starostka Obce Sudice
 • Na vaše akce chodím rád, nejen proto, že jsou důležité, účast na nich je pro mne přínosem, ale také pro vysoký stupeň profesionality jejich organizace.

  Jsem rád, že na mne nezapomínáte.

  Jaroslav Rožnovský
  ředitel Brno, Český hydrometeorologický ústav
 • Kulatý stůl na téma Ekologie a její budoucnot – odpady a předcházeni vzniku odpadu hodnotím hodně vysoko. Byly vzneseny různé odborné názory které ukázaly kam směruje celý proces nakládání s odpady. Kterou cestou se dát a jak řešit třídění a likvidaci odpadů na obci ukáže budoucnost. Debata k tomu velmi přispěla.

  Pavel Prokop
  starosta Otnice
 • Velmi si vážím Vašeho pozvání na Bussiness snídani 26. 1. 2017 v Brně, myšlenku tohoto typu a formátu pracovních setkání považujeme na České inspekci životního prostředí za důležitou součást prevence v ochraně životního prostředí.

  Erik Geuss
  ředitel, Česká inspekce životního prostředí
 • Konference jsem se zúčastnil poprvé za 10 let svého působení na radnici.
  Měla celkově velmi dobrou úroveň, přednášející většinou velmi dobře a srozumitelně
  vystupovali a byli s to odpovídat na dotazy posluchačů.
  Jako starostu města mě však nejvíce oslovila přednáška JUDr. Ondruše, ze které jsem si dovodil, jaká „hrůza“
  se to na obce a města žene.

  JUDr. Miloš Izák
  starosta města Moravská Třebová
 • Díky pozvání na vyhodnocení soutěže o nejkrásnější radnici ČR 24.11. 2016 jsem se zúčastnil odborné konference v Brně v hotelu Voroněž, která mne svojí náplní mile překvapila. Za jeden den jsem se dozvěděl více, než na nedávné Finanční konferenci SMO v Praze.

  Velice mne potěšil rozsáhlý sborník všech přednášek, který využiji ke své informovanosti i příslušní pracovníci městského úřadu Blovice.

  Velmi příjemný byl slavnostní večer 23.12. 2016 s hudbou Franka Sinatry.

  Moc děkuji za organizaci všem z MAGNUS REGIO s.r.o. a rád znovu přijedu až z Plzně na podobnou akci.

  Jan Poduška
  starosta města Blovice
 • Rád bych Vám chtěl  poděkovat za bravurně organizovanou akci, bylo to opravdu jiné (v pozitivním slova smyslu). Myslím, že akce měla opravdu smysl a již nyní se těšíme na druhý ročník.

  Reportáž z akce jsem shlédl přímo v TV a ač byla krátká, tak na druhou stranu úderná a věcná.

  Děkuji a těším se na na další spolupráci a setkání.

  Reference - bez fota - muž
  Ondřej Kinc
  Envipartner s.r.o.
 • Za společnost ICZ a.s. děkuji za možnost zúčastnit se konference a prezentovat na téma automatické měřící systémy a agenda správy dopravních přestupků.Konferenci hodnotím jako velmi přínosnou, tematicky a obsahově přehlednou.Především s obsahovou částí jsem byl nad míru spokojen a odnesl jsem si pro svůj obor nové, zásadní informace.Celkové zajištění konference bylo na velmi vysoké úrovni, přičemž konference zůstala lidsky příjemná.Přeji mnoho dalších ročníků a těším se na budoucí spolupráci.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Šantora
  ICZ a.s.
 • Jako jeden z partnerů konference „Dotace a vodohospodářství“ jsme se zúčastnili i my, firma Eurovision. Myslím si, že vedle větších akcí jako jsou veletrhy nebo vedle akcí pořádaných krajem je to velmi vhodná forma komunikace se zákazníky a partnery. Je přesně cílená na konkrétní požadovanou skupinu a tomu lze nastavit i obsah. Perfektní je i propojení s tištěným médiem, které prohloubí, rozšíří a prodlouží komunikační zásah.

  Aleš Pohl - Eurovision
  Aleš Pohl
  Eurovision
 • Musím říci, ze mě překvapil zcela profesionální vzhled a obsah měsíčníku Moravské hospodářství, srovnatelný se špičkovými periodiky.

  David J. Wodinský - FINEP CZ
  David J. Wodinský
  FINEP CZ
 • Vydávání časopisu Moravské hospodářství považuji za sympatickou aktivitu. Je to velmi vhodné médium zejména pro oboustrannou komunikaci mezi obcemi a průmyslem v moravském regionu. Rychle se tak dozvíme, co trápí veřejnou správu a můžeme na to reagovat. Naopak veřejná správa se napříč regionem dozvídá, jaké produkty a řešení přináší společnosti sídlící či působící na Moravě.

  Jan Tomíšek - Vema
  Jan Tomíšek
  Vema
 • Moravské hospodářství pro nás představuje ideální prostor pro komunikaci s našimi klienty a partnery ze státní správy a samosprávy. Oceňujeme především věcné a relevantní informace, které měsíčník nabízí i úzkou spolupráci s redakcí a celým týmem vydavatele. Máme tak jistotu, že naše sdělení se srozumitelnou a rychlou cestou dostane přímo tam, kam potřebujeme.

  Šárka Nováková - EKO-KOM
  Šárka Nováková
  EKO-KOM
 • Při financování investic má pro banku zásadní význam dostatek informací o klientovi i prostředí, ve kterém se jeho činnost pohybuje. Pro oblast vodohospodářství, kde se často jedná o složité projekty z hlediska technologie i podmínek financování, to platí dvojnásob. Proto velmi oceňuji výběr řečníků a témat na konferenci „Dotace a hospodářství“, důraz na aktuální otázky a v neposlední řadě i prostor pro široké spektrum názorů na současný stav a budoucí rozvoj tohoto odvětví.

  Reference - bez fota - muž
  Miroslav Pavlas
  Komerční Banka
 • Vážená paní šéfredaktorko, před malou chvíli jsem z kanceláře župana Zadarské župy obdržel velmi pozitivní informaci o Vašem zájmu týkající se spolupráce mezi JMK a Zadarskou župou. Bylo mi explicitně řečeno, že zejména pan župan Zrilić si cení Váš zájem, který jste projevila během pobytu v Zadaru. Dovolte prosím, abychom Vám tímto poděkovali za vzornou reprezentaci Jihomoravského kraje.

  Pavol Foltín - Krajský úřad Jihomoravského kraje
  Pavol Foltín
  Krajský úřad JMK
 • Z pohledu přednášejícího byla konference „Dotace a vodohospodářství“ velmi dobře připravena, a to jak po stránce organizační, tak i obsahové. Zástupci ze společnosti Magnus regio vystupovali na vysoké profesionální úrovni. Přednesenými prezentacemi bylo na společné téma vodohospodářství nahlíženo z různých úhlů pohledu. Tento způsob komunikace se žadateli OPŽP shledávám jako velmi přínosný.

  Lucie Matoušková
  Ministerstvo pro místní rozvoj
 • Po účasti na několika odborných konferencích a dalších akcích pořádaných společností Magnus Regio bych vám rád poděkoval za vždy vysokou odbornou úroveň všech akcí, aktuální témata, kterým se věnujete, i za možnost setkání se zajímavými hosty. Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě dalších projektů a mnoho zajímavých témat i pro Moravské hospodářství, které se pro mě stalo cenným zdrojem informací.

  Petr Handl - RPG Real Estate
  Petr Handl
  RPG Real Estate
 • Moravské hospodářství je příležitostí pro významné a zajímavé projekty, které nemusí patřit mezi ekonomicky největší, ale i přesto je jejich představení touto formou přínosem. Morava má ve vydávání tohoto měsíčníku nemalou výhodu, protože ten svým čtenářům přináší aktuální a hodnotné informace. Nejen časopis, ale také webové provedení rozšiřují mediální prostor a poskytují naší společnosti možnost představit své výhody a přínosy municipalitám, právnickým i fyzickým osobám a dalším subjektům.

  Jiří Bezděk - RWE
  Jiří Bezděk
  RWE
 • V rámci své profese navštěvuji často významné odborné konference z mého oboru. Některé z nich jsou i několikadenní a účastní se jich odborní specialisté z ČR i z jiných zemí. Vámi organizované akce mě mile překvapily po více stránkách. Především musím ohodnotit vysokou úroveň většiny přednášejících. Vysoce hodnotím celou přípravu a organizaci akcí, která předčila i řadu mezinárodních konferencí pořádaných jinými organizacemi v ČR i zahraničí.

  Vladimír Ketner - AŽD Praha
  Vladimír Ketner
  AŽD Praha
 • Koncem roku 2011 zajišťovala společnost Magnus Regio pro město Brno osvětovou kampaň na téma zlepšení čistoty města s názvem „Pro čistější Brno!“ a to zejména formou letáků, polepu tramvají a reklamních předmětů s nově vytvořených logem kampaně – odpaďáčkem. Pozitivní ohlas veřejnosti na tuto kampaň je potvrzením profesionálního přístupu nejen k veřejnosti, ale i k zákazníkovi.

  Martin Vaněček - Magistrát města Brna
  Martin Vaněček
  Magistrát města Brna
 • Dne 11.6.2012 jsem se zúčastnil Business snídaně v Ostravě na téma Bezpečnost v dopravní infrastruktuře. Byl jsem mile překvapen, jak velký zájem je o toto téma a kolik zástupců ze státní správy a samosprávy přijalo pozvání společnosti Magnus Regio na snídani. Vysoká úroveň, výborná organizace a vynikající příležitost setkat se se zajímavými lidmi. Přeji Vám mnoho úspěchů při přípravě dalších projektů, akce konané Vámi mají opravdu smysl.

  Reference - bez fota - muž
  Jiří Zukal
  PATRIOT
 • Dne 11.6.2012 jsem absolvoval Business snídani v Ostravě na téma „ Bezpečnosti v dopravní infrastruktuře“, pořádanou agenturou Magnus Regio. Bylo to poprvé, co jsem se takovéto akce zúčastnil a musím konstatovat, že tato Business snídaně měla vynikající úroveň. Byla dobře zorganizována, moderátorsky dobře vedena a všichni účastníci si odnášeli bohaté poznatky.

  Reference - bez fota - muž
  Jiří Molák
  SUDOP BRNO
 • Vážená paní ředitelko, dovolte mi, abych Vám a celému kolektivu spolupracovnic poděkoval za perfektní organizaci konference „Moravské obce a města 2012“. Konference byla po obsahové stránce výběrem tématických okruhů a přednášejících velmi zajímavá a jistě zaujala všechny zúčastněné zástupce moravských měst a obcí. Rovněž příprava veškeré propagace a reklamní prezentace byla z Vaší strany naprosto profesionální.

  Reference - bez fota - muž
  Pavel Sedláček
  Siteco Lighting
 • Vážené dámy, smekám před bravurní organizací a smyslem pro detail, který jsem měl možnost na několika vašich akcích obdivovat. Účast v pozici partnera mohu doporučit jakékoliv společnosti, která má zájem spojit své jméno s nejvyšší kvalitou. Jste bez nadsázky špičkou ve svém oboru, a proto věřím, že se naše spolupráce bude v nadcházejících letech rozvíjet.

  Reference - bez fota - muž
  Petr Novák
  Miracle Network
 • Dovoluji si Vám touto cestou poděkovat za příkladnou organizaci naší účasti na Vašich akcích. Ve srovnání s jinými akcemi, na kterých jsme se účastnili, si dovoluji vyzdvihnout zejména profesionální vystupování pořadatelů, podpořené jejich snahou umožnit v rámci pořádané akce maximálně možný počet pracovních setkání s účastníky a tím propojit nabídku a poptávku prezentovaných služeb. Z hlediska účastníka akce se i péče o klienty jeví jako příkladná a bezchybná.

  Petr Míka - Artechnic-Schréder
  Petr Míka
  Artechnic-Schréder
 • Velmi rád Vám posílám poděkování za moc hezký večer, který jsme mohli prožít společně se svými klienty. Jak výběr divadelního představení, tak pohoštění a celková atmosféra Galavečera Magnus Regia zanechaly v přítomných krásný pocit. Přejeme vám mnoho úspěchů a mnoho spokojených klientů.

  Anton Zima - T-Systems Czech Republic
  Anton Zima
  T-Systems Czech Republic
 • Věřte, že se kdykoliv, kdy budu pozván, rád zúčastním setkání, kde bude otevřena diskuse podporující bezpečnost silničního provozu. Musím přiznat, že tak vysokou úroveň, jakou jste Vy a Vaši kolegové nastavili v rámci této Business snídaně – tedy po stránce odborných účastníků, zástupců státní správy a samosprávy, ale také zajištěním příjemného prostředí i tou pozitivní atmosférou – lze těžko překonat. Myslím, že je za tím kus dobře odvedené práce a za to Vám a Vašemu týmu patří velký dík.

  Jindřich Rybka - Krajské ředitelství Policie ČR JMK
  Jindřich Rybka
  Krajské ředitelství PČR JMK
 • Konference „Úspory energií pro města a obce“ se věnuje aktuálnímu a zároveň nejednoduchému tématu. Z pohledu organizace ji vnímám jako profesionálně připravenou, z pohledu obsahu pak z mého pohledu přinesla starostům a představitelům obcí a měst celou řadu praktických informací. Právě tento důraz na praktické aspekty úspor energií činí z této konference akci s vysokou hodnotou.

  Egon Čierný - Komerční banka
  Egon Čierný
  Komerční banka
 • Ještě jednou Vám děkuji za pozvání, akce byla velmi zdařilá. Pro nás měla velký přínos, neboť jsme se dozvěděly novinky ze sektoru a měly jsme možnost vyměnit si názory se zástupci firem a navázat další kontakty. Velmi ráda se podobné akce opět zúčastním.

  Alice Fibigrová - CzechTrade
  Alice Fibigrová
  CzechTrade
 • Ještě jednou Vám chci poděkovat za zorganizování takového reprezentativního fóra. Dostat tolik lidí z našeho oboru na jedno místo, ve stejný čas je obrovská organizační práce. Akce pro nás byla velmi přínosná, již z důvodu setkání se navzájem, o kvalitní diskusi nemluvě.

  Reference - bez fota - muž
  Aleš Petrák
  Ekol
 • Jménem Komerční banky bych Vám chtěla poděkovat za vysoce profesionální úroveň konference Energetické úspory pro města a obce, kde byla Komerční banka generálním partnerem. S ohledem na aktuálnost problematiky, která byla hlavním tématem konference, považuji přínos celé akce za významný, o čemž svědčil i vysoký počet a struktura účastníků.

  Květoslava Botková - Komerční banka
  Květoslava Botková
  Komerční banka

Diskutujte

Business snídaně jsou vlajkovou lodí Magnus Regia. Setkání u kulatého stolu, u kterých prodebatujete vše podstatné se svými kolegy, zástupci ministerstev, krajů, obcí i firem pro Vás chystáme na řadu témat a hned v několika regionech – od Jihomoravského kraje až po Prahu.

Vzdělávejte se

Konference Magnus Regia jsou vyhlášené a náš standard budeme držet a nadále zvyšovat. Skladbě témat věnujeme doslova puntičkářskou pozornost a za odbornou kvalitu našich speakerů dáme ruku do ohně.

Buďte v obraze

Lidé ve vedení státu, obcí a firem jsou hladoví po kvalitních informacích. Dnes více než kdy jindy. V Moravském hospodářství tvrdě pracujeme na tom, abychom jim je dokázali poskytnout. Odměnou jsou nám tisíce starostů, úředníků a manažerů, kteří na našich stránkách hledají svou pravidelnou dávku toho podstatného z businessu a státní správy.

Setkávejte se

Společenské a gala večery společnosti Magnus Regio jsou definicí pojmu „setkání na úrovni“. Ať už hledáte příležitost k networkingu, kulturnímu vyžití nebo jen možnost strávit příjemné a uvolněné chvíle s přáteli, tým Magnus Regia se o Vás postará s nenucenou samozřejmostí. Těšíme se na Vás.

Relaxujte

Pamatujete na scénu z kultovního hororu Osvícení Stanleyho Kubricka, kde pološílený Jack Nicholson stále dokola píše „Samá práce a žádná zábava dělá z Jacka nudného patrona“? To rozhodně nedopustíme! Proto pro Vás každý rok chystáme pověstný golfový turnaj Moravského hospodářství.

Dejte o sobě vědět

Základní marketingová poučka praví, že bez reklamy se stane ta úplně nejhorší věc na světě – nic. Pokud svěříte svou propagaci zkušenému týmu Magnus Regio, tento osud Vás rozhodně nečeká. Vypilujeme Vaše mediální výstupy, postaráme se Vám o grafiku od letáků po informační brožury. Zkrátka Vám poskytneme full servis v oblasti kampaní a PR.

KAMPANĚ A PR

Nejnovější články a videoreportáž z akcí Magnus Regio

Z každé konference a business snídaně Magnus Regio Vám reportéři Moravského hospodářství přinášejí obsáhlou reportáž, a to jak v textové podobě, tak na videu.

NAŠI PARTNEŘI

Background

Přihlašte se k E-NEWS Moravského hospodářství

A každých čtrnáct dní Vám zašleme výběr toho nejzajímavějšího z našeho zpravodajského portálu.

Poznejte tým Magnus Regio

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz

Kamila Fuchsová
šéfredaktor Moravského hospodářství
 • Jak Vám mohu pomoci

  Jsem zodpovědná za obsah Moravského hospodářství, připravuji reportáže, články a rozhovory.

  Gsm: 732 177 982

  E-mail: k.fuchsova@magnusregio.cz

Aleš Haluza
manažer pro klíčové zákazníky
 • Jak Vám mohu pomoci

      Navrhnu Vám kampaň, která Vám pomůže navázat lepší osobní vztahy s klienty. Jsem tu pro Vás.

  Gsm: 774 112 138

  E-mail: a.haluza@magnusregio.cz

Jana Hrstková
Vedoucí produkce, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  BUGA1207

  Mám na starosti kompletní organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 006 094

  E-mail: j.hrstkova@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

  BUGA5049 kopie

Bc. Petra Štěrbáková
produkční, marketingová manažerka
 • Jak Vám mohu pomoci

  Mám na starosti organizaci, realizaci a ex post komunikaci jednotlivých akcí a odborných konferencí. Zároveň se na mne můžete obracet v případě registrací nebo jakéhokoli dotazu týkajícího se námi pořádaných akcí.

  Gsm: 725 893 273

  E-mail: p.sterbakova@magnusregio.cz

Petra Fialová
asistentka
 • Jak vám mohu pomoci

  Na mne se můžete obracet ve všech záležitostech týkajících se fakturace a platebních transakcí. Rovněž spravuji databázi všech našich čtenářů, odběratelů a distribučních míst. Také spolupracuji na organizaci dalších akcí, které naše společnost připravuje.

  Gsm: 774 010 542

  E-mail:
  asistentka@magnusregio.cz

 • Poznejte mě

Kontaktujte nás

Adresa

Magnus Regio

Lipová 906/1, 602 00 Brno

Otevírací doba

Po – pá: 8:00 – 17:00

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš e-mail (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

Aktuálně pro vás chystáme…

… Business snídani „Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví“, která proběhne 13. října 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Pokud chcete zjistit víc o našich dalších plánovaných akcích, přečíst si reportáže z našich business snídaní nebo se podívat na videa…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… odbornou konferenci „Moravské obce a města 2016″, která proběhne 24. listopadu 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Součástí konference bude slavnostní vyhlášení výsledků soutěže “ O nejkrásnější obecní úřad či radnici 2016″ Pokud chcete zjistit víc o našich dalších plánovaných akcích, přečíst si reportáže z našich konferencí nebo se podívat na videa…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuální číslo Moravského hospodářství…

Pokud si jej chcete přečíst, projít si archiv našeho tištěného dvouměsíčníku, navštívit každodenně aktualizovaný informační portál moravskehospodarstvi.cz nebo se přihlásit k odběru čtrnáctidenního E-NEWS…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… společenský večer, který proběhne v předvečer naší největší konference „Moravské obce a města“ 23. listopadu 2016 v Brně v Hotelu Voroněž. Pokud chcete zjistit více o našich společenských akcích…

…KLIKNĚTE ZDE

Aktuálně pro vás chystáme…

… Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže„O nejkrásnější obecní úřad či radnici 2016“ . Pokud budete chtít více infromací, najde na stránkách Moravského hospodářství…

…KLIKNĚTE ZDE

See more premium WordPress themes by TommusRhodus