ŽIVOT A DOPRAVA v bezpečném a chytrém městě či obci JMK

12. března 2020, Hotel Voroněž, Brno

NEVEŘEJNÁ AKCE PRO ZVANÉ, DO 60 ÚČASTNÍKŮ.

 • TÉMATA DISKUZE

  • Bezpečná dopravní infrastruktura v JMK, aktuální stav a rozvoj silniční a železniční dopravy
  • Financování dopravních a „Smart“ projektů měst a obcí
  • Alternativní doprava měst, cyklodoprava, car sharing, dobíjecí stanice
  • Smart Cities – inteligentně řízená doprava, křižovatky a parkování, kamerové systémy, měření rychlosti.
  • Chytré technologie v praxi, příklady realizovaných projektů

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  * Moderátor si vyhrazuje právo
  udělat přestávku cca v čase
  10:30–10:50

 • URČENO PRO

  • Zástupce Ministerstva dopravy ČR
  • Zástupce SŽDC, SFDI, ŘSD, Dopravního inspektorátu,
  Policie ČR a dalších významných institucí
  • Zástupce KÚ Jihomoravského kraje
  • Zástupce měst a obcí Jihomoravského kraje

Termín konání: 12. března 2020, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Voroněž Brno

Záštita:

Záštitu převzal JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Záštitu přebírá JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Generální partner:

Partner: