ŽIVOT A DOPRAVA v bezpečném a chytrém městě či obci JMK

25.června 2021, Hotel Avanti, Brno

 

Akce se koná za podpory statutárního města Brna

Akce se koná pod záštitou

Ing. Lenky Hlubučkové, náměstkyně ministra dopravy

 

hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

 

primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

 

a paní senátorky Ing. Jaromíry Vítkové

 • TÉMATA DISKUZE

  • Bezpečná dopravní infrastruktura v Jihomoravském kraji, její aktuální stav a rozvoj
  • Klíčové dopravní stavby na území JMK (MD ČR)
  • Nejpalčivější otázky v rámci dopravy na území JMK,R/43,R52 a další (KÚ JMK)
  • Financování projektů měst a obcí (SFDI)
  • Bezpečnost na silnicích JMK (KŘ Policie ČR)

  • Účast BKOM v celoevropském projektu C-ROADS
  • Novinky v přípravě nové silnice R43 (Senát PČR)
  • Alternativní doprava měst, cyklodoprava
  • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost
  • Kamerové systémy, inteligentně řízená doprava, křižovatky a parkování
  • Chytré technologie v praxi, příklady realizovaných projektů

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  * Moderátor si vyhrazuje právo
  udělat přestávku cca v čase
  10:30–10:50

 • URČENO PRO

  • Zástupce Ministerstva dopravy ČR
  • Zástupce SŽ, SFDI, ŘSD,SÚS JMK, Dopravního inspektorátu, Policie ČR a dalších významných institucí
  • Zástupce KÚ Jihomoravského kraje
  • Zástupce měst a obcí Jihomoravského kraje

Termín konání:  25.červen 2021, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno,Střední 61, Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner