Světla měst a obcí 4.12. 2018

součástí setkání je výstava fotografií přihlášených projektů

SVĚTLO MĚST

 • TÉMATA DISKUZE

  • Dotační výzvy MŽP na veřejné osvětlení pro obce v CHKO/ NP, plnění úkolů vyplývajících z materiálů předložených vládě   ke snížení světelného znečištění
  • Dotační tituly na veřejné osvětlení MPO ČR (EFEKT, dotační výzva na rekonstrukci veřejného osvětlení spořícího energii a snižujícího světelné znečištění MPO ČR + MŽP ČR )
  • Metoda EPC – jiný způsob financování modernizace soustav VO (případová studie Holice, Velký Osek, Šluknov)
  • Osvětlení přechodů a přejezdů (požadavky PČR – bezpečnost)
  • Údržba veřejného osvětlení – zkušenosti odborníků technických sítí měst a obcí
  • Využití LED zdrojů a SMART technologií ve veřejném osvětlení,význam kvality svítidel
  • Osvětlení městských objektů a historických památek
  • Světelný smog a jeho dopad na člověka a přírodu, nová opatření ke snížení světelného znečištění

  Pavel Suchan,prezentace řešení neudržitelného svícení (Astronomický ústav Praha)
  RNDr. Jan Hollan, Ph.D.,Světlo jako polutant

  Bc. Martin Hvozda, místopředseda Asociace poskytovatelů energetikých služeb
  doc. Ing. Petr Baxant, Ph.D. – předseda České společnosti pro osvětlování

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Registrovaní účastníci setkání
mají možnost vystavit fotografii atraktivního řešení nasvíceného objektu či lokality
s popisem řešení / vzniku

Přihlaste se i Vy!

 Podmínkou prezentace je účast zástupce města či obce na setkání.

Stačí, když spolu s přihláškou na setkání pošlete 1–3 fotografie atraktivního řešení osvětlení objektu ve vašem městě/obci (například BUDOVY, KAŠNY NEBO SOCHY).

K fotografii připojte také popis / libreto, kde stručně popíšete technický způsob osvětlení a doplníte, v čem je právě toto osvětlení atraktivní, jak bylo zvoleno a jakým způsobem zatraktivňuje danou lokalitu.

Fotografie velikosti A3 (420 × 297 mm) posílejte ve formátu JPEG v rozlišení 300 dpi (4961 × 3508 pixels), spolu s libretem ve formátu DOC, DOCX nebo PDF na adresu j.hrstkova@magnusregio.cz.

Všechny zaslané fotografie budou spolu s librety vystaveny na akci Světla měst a obcí 2018.

 

Termín konání: 4.prosince 2018, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Generální partner:

 Partner:

Záštity

nad setkáním převzal zástitu

Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí

Ing. Marta Nováková, ministryně průmyslu a obchodu

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

 

Mgr. Jiří Dušek, Ph.D, senátor Parlamentu České republiky

Mediální partner