Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní – 5.ročník

17. května 2019

Brno

Děkujeme za mimořádný zájem o toto setkání, moc nás těší. V tuto chvíli je možno přihlásit se jako náhradník na email j.hrstkova@magnusregio.cz

 • TÉMATA DISKUZE

  • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi
  • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry
  • Sucho jako globální problém a jak s ním bojovat
  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích
  • Zlepšení zásobování pitnou vodou a jak získat nové zdroje pitné vody
  • Zajištění povodňové ochrany intravilánu, posílení přirozené funkce krajiny
  • Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR
  • Problém kontaminace vod, čištění vod, čističky odpadních vod

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:30 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Ministerstvo zemědělství ČR
  • Mendelova univerzita Brno
  • SFŽP ČR
  • Český hydrometeorologický ústav
  • Povodí Moravy, s. p.
  • Povodí Odry, s. p.
  • VUT Brno
  • Agrární komora ČR
  • Zástupci měst a obcí

Termín konání: 17. května 2019, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Voroněž Brno

Záštitu nad akcí převzal

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství

 

Richard Brabec, ministr životního prostředí

 

hejtman Jihomoravského JUDr. Bohumil Šimek

 JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Generální partner

Partner

Mediální partner