Sucho, povodně, voda a hospodaření s ní – 4.ročník

18. května 2018

Brno

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:

  Připravované projekty PMO a PO a aktuální stav protipovodňových hrází, připravovaná výstavba vodního díla Vlachovice

  Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR (MŽP – má prý moc pěknou přednášku na toto téma)

  Způsoby zadržení vody v krajině, příklady z praxe

  Jak správně hospodařit s vodou a její nedostatek jako globální problém

   1. Zásobování vodou, její čištění (problém zvaný kaly), problém kontaminace vod

  Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Termín konání: 18. května 2018, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Záštity

 

Záštitu nad akcí převzal

ministr zemědělství Ing. Jiří Milek

 

1.místopředseda vlády a ministr životního prostředí Richard Brabec

 

 

 

hejtman Jihomoravského JUDr. Bohumil Šimek

Partneři

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz