Prevence před povodněmi a suchem

19. KVĚTNA 2017

 • TÉMATA DISKUZE

  • Aktuální technický stav protipovodňových hrází v ČR
  • Dotační programy na projekty pro boj se suchem či povodněmi (aktuálně nádrže
    na zadržování dešťové vody)
  • Připravované projekty Povodí Moravy a Povodí Odry
  • Účinnost protipovodňových opatření v konkrétních situacích
  • Způsoby zadržení vody v krajině, příklady z praxe (lužní lesy na jižní Moravě musely
    dostat vodu z nádrží)
  • Málo letošního sněhu ztenčilo zásoby podzemní vody
  • Nedostatek vody jako globální problém. Jak může Česko pomoct?

  Záštitu nad akcí převzal

  ministr zemědělství Ing. Marian Jurečka

  záštita MZ

  Ministerstvo zemědělství

  záštita MŽP

  JUDr. Bohumil Šimek za Jihomoravský kraj

  zaštita JMK

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  10:00 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:00 závěr a neformální diskuze, oběd

Termín konání: 19. května 2017, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Partneři

 

Záštity