Odpadové hospodářství | Sucho | Voda


18. června Brno

Těšíme se na Vás !!

 • TÉMATA DISKUZE

  Odpadová legislativa ČR (nový zákon o odpadech 2015–2024)
  • Zpracování problematických odpadů,odpady v době pandemie
  • Kalové hospodářství – zpracování kalů z čistíren odpadních vod
  • Zpracování a nakládání s plasty
  • Energetické zpracování odpadů a nové technologie
  • Sucho – nejhorší stav v naší zemi za posledních 500let, jak zadržet vodu v krajině a jak jí pomoci?
  • Ochrana ZP F (zemědělský půdní fond),legislativa
  • Dotační programy MŽP / OPŽP / SFŽP (péče o krajinu, Velká Děšťovka, program čistoty vody)
  • Ochrana zem.půdy, protierozní vyhláška, zachycování dešťové vody, pozemkové úpravy

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů

  13:00 závěr, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  MŽP , MZE , SFŽP , zástupci magistrátu a KÚ, odborníci z oblasti odpadového hospodářství,Intersucha, ČHMÚ,

  Povodí Moravy, Agrární komory, HZS, Státního pozemkového úřadu, zástupci měst a obcí a další

  • host setkání JUDr. Radek Ondruš

 

 

Záštitu nad akcí převzal

ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec

ministr zemědělství Ing. Miroslav Toman,CSc.

primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

 

člen Rady Jihomoravského kraje Vít Rajtšlégr

Termín konání: 18.červen 2020, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno,Střední 61, Brno

Mediální partner

Partneři