Připojili jsme se k Memorandum o dlouhodobé spolupráci na závazku statutárního města Brna k adaptaci na klimatické změny

V rámci Festivalu architektury, který se konal koncem června na Brněnském Výstavišti, podepsalo město Brno memorandum o dlouhodobé spolupráci na snížení emisí CO2 na svém území, a to nejméně o 40 % do roku 2030. K memorandu přistoupily i tři desítky brněnských firem. Jednou z nich je firma Magnus Regio, mimo jiné vydavatel Moravského hospodářství.

Společnost Magnus Regio se po celou dobu své činnosti, tedy již jedenáctým rokem, snaží přispět k udržitelnému rozvoji v kontextu ekonomických, environmentálních a sociálních podmínek 21. století a pružně reaguje na události, které se nás bezprostředně dotýkají, ať už v oblasti ekologie, dopravy, odpadového hospodářství, zdravotnictví, problému sucha a vody ale i bezpečnosti občanů.

„I když se řadíme do kategorie malých firem, daří se nám mimo jiné organizovat akce na tato klíčová témata pro starosty měst a obcí, zástupce státní správy i významné státní instituce za účasti těch největších odborníků z řad ministerstev, krajských úřadů, magistrátů a předních zástupců odborných organizací. Potkávají se zde pravidelně odborníci se zástupci komunální sféry a debatují o problémech, se kterými všichni bojujeme. A společně se snažíme najít cestu jejich efektivních řešení,“ vysvětluje Magda Slaninová, jednatelka společnosti.

„Ve vztahu k udržitelnému rozvoji se také osobně angažují naši zaměstnanci – tříděním odpadu, účastí na akcích vysazování zeleně v okolí svého bydliště, podporou nemotorové dopravy a dalšími malými kroky ve svém osobním životě, neboť si myslíme, že nemusíme hned změnit svět, stačí začít u sebe a být příkladem,“ dodává Magda Slaninová.

www.pripravbrno.cz