Moravské obce a města 2019

3. října 2019

 • Předmět diskuze:

  Předmět diskuze:
  • Odpadové hospodářství –zpracování problematických odpadů, nové technologie.
  • Kalové hospodářství – zpracování kalů z čistíren odpadních vod.
  • Možnosti financování projektů měst a obcí.
  • Ukázky úspěšně realizovaných projektů.

 • Přednášející / účastníci akce:

  Přednášející / účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Státní fond životního prostředí ČR.
  • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina.
  • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další, úředníci moravských krajů.

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:15 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 3. října 2019, registrace 8:30 – konec 12:30
Místo konání: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Záštity

nad setkáním převzal zástitu

 

místopředseda vlády a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec

 

a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

Partner setkání

Mediální partner setkání