Moravské obce a města 2018

14. září 2018 Brno

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:

  • Financování projektů měst a obcí
  • Makroekonomické vyhlídky na další období
  • Odpadové hospodářství měst a obcí
  • Energetické zpracování odpadů

  •Zpracování plastů

  • Nové technologie zpracování odpadů
  • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

 • Přednášející

  Financování a dotace:

  • Ministerstvo financí ČR – Ing. Miroslav Matej, ředitel odboru Financování územních rozpočtů –přednáška na téma Aktuální vývoj a hospodaření obcí, predikce na rok 2018  2019, daňové příjmy, příspěvek na výkon státní správy
  • Jan Vejmělek – Komerční banka a.s., hlavní ekonom,vedoucí odboru Ekonomického a strategického výzkumu – „Vyhlídky českého hospodářství pro rok 2019“
  • Ministerstvo pro místní rozvoj ČR – Ing. David Škorňa, ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií “ Budoucnost EU fondů“ 
  • Jihomoravský kraj – Ing. Ivo Minařík, vedoucí odboru regionálního rozvoje

   

  Odpadové hospodářství:

  • Ministerstvo životního prostředí ČR – Ing. Jaromír Manhart, ředitel Odboru odpadů – “ Příprava nového zákona o odpadech, o výrobcích s ukončenou životností a o obalech. Základní teze zákonů, které budou předloženy do mezirezortního připomínkového řízení na podzim t.r. 2018 a harmonogram přípravy zákonů, příprava Strategie pro oběhové hospodářství ČR „
  • SAKO Brno, a.s.
  • SFŽP – Ing. Petr Valdman, ředitel “ Finanční podpora do oblasti odpadového hospodářství, priority směřování EU prostředků v letošním a příštím roce“

  Případové studie:

  • Kraj Vysočina – vedoucí odboru regionálního rozvoje Kraje Vysočina – Ing. Eva Navrátilová, Ecobat
  • Litoměřice – Mgr. Milan Čigáš, tajemník městského úřadu
  • Litomyšl – Ing. Pavel Jiráň, vedoucí odboru místního a silničního hospodářství
  • Brno – Radek Staňka, vedoucí týmu MOJE ODPADKY

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Termín konání: 14. září 2018, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: hotel Avanti, Střední 61, Brno

Záštity

nad setkáním převzal zástitu

 

místopředseda vlády a ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec

 

a hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

Generální partner

Partneři

Mediální partner