MOM – Odpadové hospodářství

9.září 2022 Brno


 • Témata:

  • Odpady
  • Bioplynové stanice
  • Kompostování a využití kompostu pro zemědělskou půdu
  • Likvidace zemin z výkopových prací
  − Nový zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy,novinky MŽP
  − Odpadové hospodářství – zpracování a nakládání s odpady, nové technologie a postupy
  − Možnosti financování projektů měst a obcí
  − Ukázky úspěšně realizovaných projekt

 • Přednášející / účastníci akce:

  Přednášející / účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR,Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí ČR, Agrární komora,  ČIŽP, VÚV Brno a další
  • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina.
  • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí OŽP a finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 9.září 2022, registrace 8:30, průběh akce 9.00 – 12:30
Místo konání: hotel Avanti , Střední 9, Brno

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZAL

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 

Lukáš Dubec,náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Partneři

Mediální partner