MOM – Odpadové hospodářství

9.září 2022 Brno


ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 

Lukáš Dubec,statutární náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 • Témata:

  • Odpady
  • Biologická recyklace, bioplynové stanice
  • Kompostování a využití kompostu pro zemědělskou půdu
  • Likvidace zemin z výkopových prací

  MŽP – Nový zákon o odpadech, nové prováděcí předpisy,novinky MŽP / Ing. Jan Maršák, ředitel odboru odpadů MŽP

  • SFŽP – Dotace v sektoru odpadového hospodářství/ Ing.Tomáš Prokop,ředitel Odboru odpadového hospodářství SFŽP

  • Krajský úřad Jihomoravského kraje – Zpracování odpadů vzniklých působením tornáda dne 24.6.2021 a následnou činností IZS v obcích Jihomoravského kraje/ Lukáš Dubec,statutární náměstek hejtmana JMK

  Krajský úřad Zlínského kraje- Využití výrobků z recyklovaných materiálů u municipalit  / Bc.Hana Ančincová, náměstkyně hejtmana ZK

  • Mendelova univerzita Brno – Plýtvání potravinami v domácnostech / Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.,prorektorka

  − Odpadové hospodářství – zpracování a nakládání s odpady, nové technologie a postupy

  Recovera Využití zdrojů a.s. – Biologická recyklace – jak mohou obce nakládat s bioodpady / Mgr. Petr Špičák, technický ředitel

  Vodafone Czech Republic a.s. – Chytré odpadové hospodářství / Václav Kubík, Manažer pro významné zákazníky

  − Možnosti financování projektů měst a obcí – dotační programy
  − Ukázky úspěšně realizovaných projektů

 • Přednášející / účastníci akce:

  Přednášející / účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR,Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí ČR, ČIŽP, VÚV Brno, Mendelova univerzita a další
  • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina,Královehradeckého a Pardubického.
  • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí OŽP a finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 9.září 2022, registrace 8:30, průběh akce 9.00 – 12:30
Místo konání: hotel Avanti , Střední 9, Brno

Partneři

Mediální partner