MOM – Moravské obce a města 2021 – 12.ročník

17.září 2021 Brno

Ekologie,odpadové hospodářství, sucho, voda

 • Předmět diskuze:

  • Nový zákon o odpadech,nové prováděcí předpisy,nový Operační program Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí – Ing. Bc. Jan Maršák, Ph.D.ředitel odboru odpadů)
  • Ekologie v našem životě
  • Odpadové hospodářství –zpracování a nakládání s odpady, nové technologie a postupy
  • Způsoby zadržení vody v krajině, městech i obcích, posílení přirozené funkce krajiny, sucho, voda ( Ministerstvo zemědělství ČR,Státní pozemkový úřad, ČHMÚ, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR)
  • Kalové hospodářství a čističky odpadních vod (Ing. Miroslav Kos, CSc.,MBA)
  • Možnosti financování projektů měst a obcí (SFŽP Martin Kubica, ředitel sekce realizace projektů ochrany ŽP)
  • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

 • Přednášející / účastníci akce:

  Přednášející / účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR,Ministerstvo zemědělství ČR, Státní fond životního prostředí ČR,ČHMÚ, Agrární komora, Ústav výzkumu globálních změn AV ČR, ČIŽP, VÚV Brno, Povodí Moravy, s.p. a další
  • Zástupci KÚ Jihomoravského, Olomouckého, Moravskoslezského a kraje Vysočina.
  • Zástupci státní správy a samosprávy – starostové, vedoucí finančních odborů, odborů investic, rozvoje,
  správy majetku a další

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 17.září 2021, registrace 8:30, průběh akce 9.00 – 12:30
Místo konání: hotel Voroněž,Křižkovského 47, Brno

Srdečně Vás zveme na tradiční setkání starostů a zástupců státní správy moravských měst a obcí MOM s tématem

EKOLOGIE,ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ,SUCHO, VODA

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZAL

Mgr. Richard Brabec, ministr životního prostředí

 

Ing. Miroslav Toman, CSc., ministr zemědělství

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

Generální partner

Partneři

Mediální partner