FOTOVOLTAIKA pro města a obce

27. května 2022, Brno, hotel Avanti

Akce je plně obsazena

AKCE SE KONÁ POD ZÁŠTITOU

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

Ing. Josef Síkela – ministr průmyslu a obchodu

 

Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP

 

Mgr. Petr Hladík, 1.náměstek primátorky statutárního města Brna

Lukáš Dubec,náměstek hejtmana v oblasti životního prostředí, participace a otevřenosti

 • TÉMATA DISKUZE

  Téma kulatého stolu: Možnost řešení energetické krize | Přínos do obecního rozpočtu

  • Co je komunitní energetika a jakou má budoucnost?

  • 10 kroků jak postupovat při řešení fotovoltaiky ve městech a obcích – přehledný manuál
  • Proč má smysl ? (v ČR je aktuálně na 160 obcí, které využívají k výrobě elektřiny i tepla obnovitelné zdroje
  a fungují na principech komunitní energetiky)

  • GREEN FUTURE – Magistrát města Brna, Ing. Petr Hladík, 1. náměstek primátorky města Brna

  • Cesta k energetické soběstačnosti – fotovoltaické elektrárny – PKV Build s.r.o., Ing. Ondřej Vaněk, jednatel
  • Komunitní energetika – Modernizační fond, OPŽP 2021+, NZÚ – SFŽP, Ing. Petr Valdman, ředitel
  • Co udělat pro komplexní rozvoj komunitní, komunální a lokální energetiky – Energetický regulační úřad, Ing. Martina Krčová, členka Rady ERÚ

  • Projekt městské fotovoltaické elektrárny na střechách domů v Brně -SAKO Brno SOLAR,a.s., Ing. Petr Nezveda, ředitel

  •Aktuální projekty a přístupy k využití OZE na lokální úrovni / Rozvoj energetických společenství v ČR – princip, výhody a přidaná hodnota / Příklady rozvíjejících se projektů v ČR/ Další možné kroky -SEMMO – Ing. Jaroslav Klusák, Ph.D., předseda sdružení

  •Svaz moderní energetiky- Martin Ander – Aktuální vývoj legislativy s příkladem fungování v sousedním Rakousku

  • 3D budovy a přesný výpočet oslunění – TopGis, s.r.o., Drahomíra Zedníčková, CEO

  • Fotovoltaika a veřejné osvětlení – Lamberga s.r.o., Ing. Jiří Švestka, jednatel

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  Určeno pro:
  • především pro zástupce měst a obcí
  • vedoucí Odborů životního prostředí ve městech
  • zástupce krajů
  • odborníky z oblasti životního prostředí

  Prezentující:
  • zástupce Ministerstva průmyslu a obchodu ČR
  • zástupce Ministerstva životního prostředí ČR
  • SFŽP – Ing. Petr Valdman, ředitel
  • Magistrát města Brna – Petr Hladík,1. náměstek primátorky města Brna; Martin Vaněček, vedoucí OŽP
  • zástupce ČIŽP
  • a další zástupci významných institucí

Termín konání: 27.květen 2022, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Generální partner

Partneři