FOOD SECURITY | (Ne)hrozí nám nedostatek potravin?

27.září 2022 Brno

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 • Témata:

  • Hrozí nedostatek potravin?
  • Potravinová krize – a co dál?
  • Dokážeme zajistit dostatek potravin?
  • Zásoby potravin pro případě krize
  • Potravinová soběstačnost – současnost,výhled
  • Úloha státu v dané problematice,legislativní iniciativa, potravinová pomoc jako nová sociální služba?
  • Food Waste – co s neprodanými potravinami
  • Úloha akademického sektoru v problematice Food Waste

 • Přednášející / účastníci akce:

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR
  • Česká federace potravinových bank,
  • Státní správa hmotných rezerv, Svaz obchodu a cestovního ruchu
  • Výrobci lokálních potravin, potravinové řetězce
  • Zástupci producentů a velkých výrobců
  • Akademický sektor(Mendelova univerzita a další…)
  • Výdejna potravin na Cejlu – příklad dobré praxe

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 27.září 2022, registrace 8:30, průběh akce 9.00 – 12:30
Místo konání: hotel Avanti , Střední 9, Brno

Generální partner

Mediální partner