FOOD SECURITY | (Ne)hrozí nám nedostatek potravin?

27.září 2022 Brno

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Ing. Bc. Anna Hubáčková, ministryně životního prostředí

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 

 

Lukáš Dubec,náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

 

Mgr.Jiří Dušek,Ph.D., senátor Parlamentu České republiky

 • Témata:

  • Hrozí nedostatek potravin?
  • Potravinová krize – a co dál?
  • Dokážeme zajistit dostatek potravin?
  • Zásoby potravin pro případě krize
  • Potravinová soběstačnost – současnost,výhled
  • Úloha státu v dané problematice,legislativní iniciativa, potravinová pomoc jako nová sociální služba?
  • Food Waste – co s neprodanými potravinami
  • Úloha akademického sektoru v problematice Food Waste

 • Přednášející / účastníci akce:

  • Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR
  • Česká federace potravinových bank,
  • Státní správa hmotných rezerv, Svaz obchodu a cestovního ruchu
  • Výrobci lokálních potravin, potravinové řetězce
  • Zástupci producentů a velkých výrobců
  • Akademický sektor(Mendelova univerzita a další…)
  • Výdejna potravin na Cejlu – příklad dobré praxe

 • Program:

  Program:
  8:30 registrace, snídaně
  9:00–12:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:30 závěr

Termín konání: 27.září 2022, registrace 8:30, průběh akce 9.00 – 12:30
Místo konání: hotel Avanti , Střední 9, Brno

Generální partner

Mediální partner