• Financování
  měst a obcí prostřednictvím dotačních programů a rozpočtu MSK

  2. ČERVNA 2016


Po druhé se v Ostravě sejdou zástupci měst a obcí, aby si z úst náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje a odobrníků z ministertev vyslechli aktuální informace o dotačních možnostech v novém programovacím období Evropské unie a rozpočtu kraje. Cílem diskuze nebude pouhé zhodnocení aktuální situace, ale otevřená debata v kruhu kompetentních osobností. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátorka ČT.

 • TÉMATA DISKUZE

  • Dotační možnosti z rozpočtu MSK
  • Čerpání evropských dotací v probíhajícím programovém období
  • Energetické úspory MŽP
  • Aktuální dotace MŽP pro města a obce

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Martin Sikora, náměstek hejtmana MSK
  • doc. Ing. Jiří Cienciala, CSc., vládní zmocněnec pro MSK a ÚK
  • Zástupci měst a obcí MSK

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  10:00 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:00 závěr a neformální diskuze, oběd

Termín konání: 2. června 2016, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: BEST WESTERN Hotel Vista, Ostrava

Mediální partner