Ekologie a její budoucnost
Brno

Předmět diskuze:

• Nový zákon o odpadech,odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP
• Odpadové hospodářství obcí,motivace občanů k třídění
• Předcházení vzniku odpadu
• Zpracování a nakládání s plasty
• Energetické zpracování odpadů
• Nové technologie zpracování odpadů
• Zpracování kalů z čističek odpadních vod
• Ukázky úspěšně realizovaných projektů

Určeno pro:

• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Státní fond životního prostředí ČR
• Česká inspekce životního prostředí
• Zástupce krajů
• Odborníci z oblasti životního prostředí
• Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Termín konání: jak to půjde
Místo konání:  Brno

ZÁŠTITA

Mgr. Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí