Ekologie a její budoucnost
31. ledna 2023, Brno

AKCE JE KAPACITNĚ NAPLNĚNA

Děkujeme  a vážíme si Vašeho zájmu. Od 10.1. je možno přihlásit se pouze jako náhradník.

 Záštitu nad akcí laskavě poskytli

Ing. Marian Jurečka, místopředseda vlády,ministr práce a sociálních věcí pověřen řízením Ministerstva životního prostředí

 

Ing. Zdeněk Nekula, ministr zemědělství

 

Ing. Petr Valdman, ředitel SFŽP

 

primátorka statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

 

Lukáš Dubec, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje

Odpadové hospodářství – aktuální stav, dopady nové legislativy do praxe – Ing. Jan Maršák, ředitel Odboru odpadů, Ministerstvo životního prostředí ČR

Odpady ve světle nových finančních nástrojů – Ing. Tomáš Prokop, ředitel Odboru odpadového hospodářství, SFŽP ČR

Co přinesou digitální technické mapy obcím a jaké jsou jejich povinnosti? – Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka, TopGis, s.r.o.

Předcházení vzniku odpadů ve městě Brně – Ing. Martin Vaněček, vedoucí Odboru odpadů, Magistrát města Brna

Potravinové, oděvní a nábytkové banky – efektivní pomoc a eliminace odpadu

První automatická linka na třídění odpadu v ČR – její unikátnost a benefity při plnění cílů EU v oblasti recyklace- Ing. Petr Nezveda, investiční ředitel, SAKO Brno a.s.

Evidence výsypů odpadů a vážní systémy v AVE (chytrý svoz odpadů) Zdeněk Bočan, ředitel odd.využívání odpadů, AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Energetické projekty v odpadovém hospodářství –  Mgr.Ing.Igor Laštůvka, dipl.ek.,MBA, Ph.D.,ředitel divize Jihovýchod a Mgr. Petr Špičák,technický ředitel, Recovera Využití zdrojů a.s.

Ekologická likvidace baterií – Kudy má vést cesta recyklace?

 

 

Určeno pro:

• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Státní fond životního prostředí ČR
• Česká inspekce životního prostředí
• Zástupce krajů
• Odborníky z oblasti životního prostředí
• Starosty a zástupce odborů životního prostředí měst a obcí

Termín konání: 31.ledna 2023, 9.00 – 12.30 hod. (registrace od 8.30 hod.)
Místo konání:  Brno, hotel Avanti, Střední 61, Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner