Ekologie a její budoucnost

25. ledna 2018, Brno, hotel Voroněž

 • TÉMATA DISKUZE

  • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024)
  • Odpadové hospodářství obcí,motivace občanů k třídění
  • Odvoz odpadu do spalovny versus skládky
  • Předcházení vzniku odpadu
  • Kontrola odpadového hospodářství
  • Jak zlepšit ovzduší, příčiny znečištění
  • Nové technologie ve zpracování odpadu
  • Zpracování kalů z čističek

  Účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR
  • Zástupci odborů životního prostředí měst a obcí
  • Státní inspekce životního prostředí
  • Zástupci měst a obcí
  • Odborníci z oblasti životního prostředí
  • SFŽP ČR
  • ČIŽP
  • Český hydrometeorologický ústav

 • PROGRAM AKCE

    8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí

    9.15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  V průběhu programu může moderátor vyhlásit krátkou pauzu

Termín konání: 25. ledna 2018, 8:30 – 12:15 hod.
Místo konání: hotel Voroněž Brno

Záštity

 Generální partner

Partneři

 

Mediální partner

 

Kontaktujte nás

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz