Ekologie a její budoucnost
Téma kulatého stolu: Odpady a předcházení vzniku odpadu
24. ledna 2019, hotel Voroněž, Brno

 • TÉMATA DISKUZE

      Předmět diskuze:
  • Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP (nový zákon o odpadech 2015–2024)
  • Odpadové hospodářství obcí,motivace občanů k třídění
  • Předcházení vzniku odpadu
  • Zpracování a nakládání s plasty
  • Energetické zpracování odpadů
  • Nové technologie zpracování odpadů
  • Zpracování kalů z čističekodpadních vod
  • Ukázky úspěšně realizovaných projektů

  Účastníci akce:
  • Ministerstvo životního prostředí ČR,Ing. Jaromír Manhart, ředitel odboru odpadů
  • Státní fond životního prostředí ČR, Ing. Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadového hospodářství
  • Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
  • Česká inspekce životního prostředí
  • Krajský úřad Jihomoravského kraje,Ing. František Havíř, vedoucí odboru životního prostředí
  • Magistrát města Brna, Ing. Martin Vaněček, vedoucí odboru životního prostředí
  • Další odborníci z oblasti životního prostředí
  • Zástupci krajů
  • Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

 • PROGRAM

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Termín konání: 24.ledna 2019, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

        ZÁŠTITA

Mgr. Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí

JUDr. Bohumil Šimek převzal záštitu hejtmana Jihomoravského kraje

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, PRIMÁTORKA JUDr. Markéta Vaňková

 

Partner