Ekologie a její budoucnost: odpady a předcházení vzniku odpadu

26. LEDNA 2017

 • TÉMATA DISKUZE

  Připravovaný zákon o odpadech

  Předcházení vzniku odpadu

  Finanční přínos třídění odpadu

  Oběhové hospodářství v praxi

  Jak motivovat občany k třídění

  Obce versus svazky obcí ( mají svazky obcí větší slovo než obce samotné? Využití nových technologií v odpadech ( např. pyrolýza )

 • PROGRAM AKCE

  Ministerstvo životního prostředí

  Zástupci z odboru životního prostředí měst a obcí

  Státní inspekce životního prostředí

  Mendelova univerzita Brno

  Zástupci měst a obcí

  SFŽP ČR

  Český hydrometeorologický stav

Záštita JMK Ekologie 2017-page-0

Záštita MŽP Ekologie 2017

Termín konání: 26. ledna 2017, 8:30 – 12:15 hod.
Místo konání: Hotel Voroněž, Křižíkovského 47, Brno

Partneři