Ekologie a její budoucnost
Téma kulatého stolu: Odpady a předcházení vzniku odpadu
17. ledna 2020, hotel Voroněž, Brno

Předmět diskuze:

• Odpadová legislativa ČR a možnosti financování z OPŽP
• Odpadové hospodářství obcí,motivace občanů k třídění
• Předcházení vzniku odpadu
• Zpracování a nakládání s plasty
• Energetické zpracování odpadů
• Nové technologie zpracování odpadů
• Zpracování kalů z čističek odpadních vod
• Ukázky úspěšně realizovaných projektů

Určeno pro:

• Ministerstvo životního prostředí ČR
• Státní fond životního prostředí ČR
• Česká inspekce životního prostředí
• Zástupce krajů
• Odborníci z oblasti životního prostředí
• Starostové a zástupci odborů životního prostředí měst a obcí

Program:

8:30 registrace, snídaně
9:00–12.15 zahájení, příspěvky
odborníků a partnerů, otázky
a diskuze účastníků
10:30–10:45 krátká přestávka
12:15 závěr
12:30 oběd

Termín konání: 17.ledna 2020, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

ZÁŠTITA

Mgr. Richard Brabec, místopředseda vlády a ministr životního prostředí

 

Člen Rady Jihomoravského kraje, pan Vít Rajtšlégr

 

STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, PRIMÁTORKA JUDr. Markéta Vaňková

Partneři: