Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

24.únor 2022

Koncem února, tentokráte v Brně, se sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

Akce se koná pod záštitou

hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

 

primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Perspektiva pro rok 2022 – co je možné, co je priorita?
  • Ekonomické motivace – je nějaká péče, u které dohánění není pro nemocnici výhodné?
  • Klíčové projekty E-Health v Národním plánu obnovy
  • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy
  • Aktuální čekací doby na operace
  • Únava personálu a kapacity nemocnic – co je úzké hrdlo?
  • Možnosti ambulantní/jednodenní alternativy – co jim brání?
  • Investice do nemocnic

   

   

   

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 12.30 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání:24.únor 2022, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Avanti Brno

Mediální partner