Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

21. února 2023

Koncem února, v Brně, se sejdou již po sedmnácté! ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

Akce se koná pod záštitou

ministra zdravotnictví prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR

primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

 

 

hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

 • TÉMATA DISKUZE:

  • Energetická krize- jak ji nemocnice zvládají?
  • Nedostatek léků –  aktuální legislativa
  • Nové výzvy kyberpezpečnosti zdravotnických zařízení
  • Elektronizace a digitalizace zdravotnictví
  • Podpora elektronizace procesů v nemocnici
  • Infekční odpady a jejich likvidace
  • 5let e-receptů

 • Účastníci:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

 • Program:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 13:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  13:00 závěr a oběd
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

Termín konání: 21.únor 2023, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání: hotel Avanti Brno

Mediální partner