Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

15.října 2019

Již po dvanácté se tentokráte v Brně sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví, více naleznete v sekci Témata diskuze. Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU  NAD AKCÍ PŘEVZAL

ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

 

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek

 

prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek

 • TÉMATA DISKUZE:

  Návrh úhradové vyhlášky 2020

  Elektronizace a digitalizace zdravotnictví a jejich aktuální výzvy

  Evropské dotace v IT

  Výměna zdravotnické dokumentace on-line

  E-neschopenka

  Investice do nemocnic

  Personální krize a podfinancovanost zdravotnictví – neustávající výpadek lékařů i sester v jednotlivých krajích

  Slučování nemocnic

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 12.30 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, krajských úřadů, SUKL, UZIS
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, České lékárnické komory, České asociace sester, Asociace českých a moravských nemocnic, Grémia majitelů lékáren, ČSSZ aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání: 15. října 2019, 9:00 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Generální partner

Partner

Mediální partner