Celostátní setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

27. února 2020 Praha

Již potřinácté 🙂 se, tentokráte v Praze, sejdou ředitelé nemocnic a zástupci zdravotnického sektoru včetně zástupců daného ministerstva. Budou diskutovat o aktuálních otázkách ve zdravotnictví , více naleznete v sekci Témata diskuze.

Plynulost diskuze zajistí profesionální moderátor.

 

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

ministr zdravotnictví, Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch

 

MUDr. Milan Kubek,prezident České lékařské komory

 

Mgr. Milena Johnová, radní hlavního města Prahy pro oblast sociální politiky a zdravotnictví

 • TÉMATA DISKUZE:

  Předmět diskuze:

  • Legislativní změny ve zdravotnictví – MZ ČR
   Elektronické vedení zdravotnické dokumentace
   Elektronizace a digitalizace zdravotnictví – MZ ČR“ Co plánujeme v roce 2020 pro eHealth  + „C System je cesta k digitálnímu zdravotnictví “
   Bezpečnost měkkých cílů v nemocnicích – způsoby řešení – MZ ČR + nem. Ostrava
  • Kybernetická bezpečnost – “ Kde začít při zabezpečení nemocničního IS ? “ ČIMIB + nem.Benešov “ Výpadek nemocničního IS z pohledu zdravotníka“
  • E-neschopenky 2 měsíce v praxi  – shrnutí dosavadního vývoje, klady, zápory, výhled z pohledu nejen ČSSZ
  • Představení projektu “ Prevence, včasná diagnostika a léčba opěrkového traumatu „
  • DRG – ÚZIS ČR
  • Lékový záznam, léčebné konopí – SÚKL
  • Investice do zdravotnictví

 • PROGRAM AKCE:

  8:30   registrace a snídaně
  9:00   zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí, moderovaná diskuze všech přítomných hostů
  13:00 závěr a neformální diskuze
  13.15 oběd

  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu

 • Určeno pro:

  • Zástupce Ministerstva zdravotnictví ČR, Ministerstva vnitra ČR
  • Zástupci zdravotních pojišťoven, ČLnK,ČLK, UZIS, Česká asociace sester, Státního ústavu pro kontrolu léčiv, aj.
  • Ředitelé a zástupci nemocnic ČR

Termín konání:  27.2.2020, 9:00 – 13:00 hod.
Místo konání:   Praha, Aquapalace Hotel,Pražská ulice 137,25101 Čestlice, Praha -východ

Generální partner

Partner

  Mediální partner