Celostátní odborná konference ředitelů a zástupců městské a obecní policie 

 25. října 2021 Brno

ZÁŠTITU NAD AKCÍ PŘEVZALI

Jan Hamáček, 1.místopředseda vlády a ministr vnitra

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

Mgr. Omar Teriaki,vrchní policejní rada,pověřený předseda  Kolegia ředitelů Městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy, ředitel MP Přerov

 

Akce se koná za podpory statutárního města Brna

 • TÉMATA KONFERENCE

  • Dopady a přínosy nové zbraňové legislativy na obecní policie – Mgr. Milena Bačkovská, vedoucí oddělení obecní policie,zbraní a dopravního inženýrství, Odbor bezpečnostní politiky,Ministerstvo vnitra ČR
  • Obecní a městské policie po třech dekádách služby v systému vnitřní bezpečnosti ČR – Ing. Milan Kladníček, MBA, DBA, emeritní předseda Kolegia ředitelů Městských policií statutárních města hl. m. Prahy, vrchní policejní rada, ředitel MP Zlín
  • Nepřiměřená rychlos – plk. Mgr. Bc. Jiří Zlý, MBA, ředitel, Policejní prezidium PČR, ředitelství služby dopravní policie
  • Dotace z Programu prevence kriminality na místní úrovni na rok 2022 – JUDr. Milan Fára,vrchní ministerský rada, odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR
  • Zapojení MP v době stavu mimořádných událostí (živelné pohromy – tornádo apod.) – brig. gen. Ing. Leoš Tržil, MBA ředitel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje
  • Důležitost zvládat psychologii, co napoví řeč očí, jak zvládat chování psychopatů při střetu se strážníky – Ph.Dr. et Mgr. Vladimír Svoboda, psycholog, armádní veterán

  Případové studie, příklady dobré práce MP

 • Účastníci

  Určeno pro všechny zástupce městské a obecní policie ze všech krajů ČR.

  Počet účastníků: 100-150

Termín konání: 25.10.2021, registrace od 8.30 hod., zahájení konference 9.30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Registrace zde

Generální partner

Hlavní partneři

Mediální partner