Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti

Pracovní setkání zástupců institucí, kteří se významnou měrou podílejí na bezpečnosti občanů.

6.dubna 2022, Brno – hotel Avanti

 Akce se koná za finanční podpory statutárního města Brna a pod záštitou

primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéta Vaňková

 

nad akcí poskytli záštitu

Mgr. Bc. Vít Rakušan, ministr vnitra

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

 

genmjr.Mgr.Jan Švejdar, policejní prezident, Policejní prezidium České republiky

 • TÉMATA DISKUZE

  Prevence kriminality
  Prevence kriminality / Inteligentní  a analytické funkce kamerových systémů podporované z dotačního programu MV“ – JUDr. Milan Fára,vrchní ministerský rada,odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

  „” Prevence kybernetické kriminality” – Mgr.et Mgr.Lucie Kosová, odbor prevence kriminality, Ministerstvo vnitra ČR

  • Součinnost IZS v době mimořádných událostí

  “ Nové výzvy pro Hasičský záchranný sbor České republiky“ – plk. Ing. Petr Ošlejšek Ph.D. náměstek GŘ HZS ČR pro IZS a operační řízení, Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

  „….přednášející dopřesní téma……………….. „- brig.gen.Ing. Leoš Tržil, MBA, ředitel, Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

  • Integrace a pomoc migrantům

  Bezpečnostní výzvy bezprecedentní Ukrajinské migrační vlny a následné integrace“ – Mgr. et Mgr. Pavel Bacík – ředitel Správy uprchlických zařízení Ministerstva vnitra

  “ Projekt pomoci osobám bez domova – Cesta z ulice“ – Mgr. Bc. Vladislav Král, vedoucí odboru bezpečnosti a prevence kriminality, Statutární město Mladá Boleslav

  Zapojení migrantů do běžného života a dětí do škol

   •  Využíváme dostatečně kamerové, dopravní a jiné bezpečnostní systémy?

   “ SMART technologie napomáhají k prevenci kriminality“ Michal Sedlák, jednatel, GEMOS CZ s.r.o.

    Používáme při práci bezpečnostních složek moderní, informační a bezpečnostní technologie?

  “ Inteligentní bezpečnostní systémy a jejich využití pro prevenci kriminality“ – Bc. Dalibor Smažinka, MBA,Manažer pro klíčové zákazníky v České republice a na Slovensku, AXIS Communications

  „Zvyšující se požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti kritické informační infrastruktury nejen s ohledem na současnou geopolitickou situaci.“ – Ing. Kateřina Valentová, Oddělení kontroly 2 – Vedoucího kontrolního týmu, Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost

   

  •  Drony a ochrana proti jejich zneužití
  • Jakým realizovaným projektem se můžeme pochlubit?

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 12.30 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Ministerstvo vnitra ČR, zástupci Odboru bezpečnostní politiky, Odboru prevence kriminality
  • Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
  • Ministerstvo školství ČR
  • PČR – zástupce policejního prezidia
  • Zástupce NÚKIB
  • Ředitelé a zástupci krajských PČR
  • Zástupci Kolegia ředitelů MP statutárních měst, ředitelé městských a obecních policií
  • Správa uprchlických zařízení
  • Zástupce SMO a bezpečnostní komise při SMO
  • Zdravotnická záchranná služba, Hasičský záchranný sbor
  • VŠ CEVRO Institut Praha, Odbor bezpečnostních studií
  • Pyrotechnická služba PČR
  • Zástupce cizinecké policie

Termín konání: 6.dubna 2022

Program:          9:00 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel AVANTI,Střední 61 Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner