Bezpečnost jako základní hodnota naší společnosti

termín bude vypsán dle aktuel situace v rámci rozvolňění vládních opatření

 • TÉMATA DISKUZE

  Bezpečnostní úloha státu

  Ochrana měkkých cílů

  • Současný stav legislativy
  • Připravenost samosprávy, SMO a bezpečnostních složek
  • Máme správně chráněná místa s vysokouk koncentrací osob?
  • Používáme při práci bezpečnostníchsl složek moderní, informační a bezpečnostní technologie?
  • Využíváme dostatečně kamerové, dopravní a jiné bezpečnostní systémy?
  • Jakým realizovaným projektem se můžeme pochlubit?

  Bezpečnost, způsoby řešení opatření v době Covidu

  Integrace migrantů

  • Jsme nachystáni na jejich integraci?

  Prevence kriminality

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 – 12.30 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí,zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a oběd
  * Během programu může moderátor vyhlásit  přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Poslanci (branný a bezpečnostní výbor)
  • Ministerstvo vnitra ČR, zástupci odboru  bezpečnostní politiky
  • PČR – zástupce policejního prezidia
  • Zástupci krajských PČR
  • Zástupci Kolegia ředitelů MP statutárních měst,ředitelé městských a obecních policií
  • Zástupce SMO a bezpečnostní komise při SMO, zástupci cizinecké policie

Termín konání: termín bude vypsán v rámci aktuelního rozvolnění opatření v souvislosti s covid-situací v ČR,

9:00 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel AVANTI,Střední 61 Brno

Mediální partner