Bezpečné a chytré školy 9.11.2018 

                  Nad setkáním převzal záštitu

Jan Hamáček,  1. místopředseda vlády a ministr vnitra

hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Bohumil Šimek  – Jihomoravský kraj

hejtman Olomouckého kraje, Ladislav Okleštěk

hejtman Kraje Vysočina, MUDr. Jiří Běhounek

 

 

akce se koná za finanční podpory Jihomoravského kraje

 • TÉMATA DISKUZE:

  Předmět diskuze:

  • Ochrana škol a školských zařízení
  • Chytré a bezpečnostní technologie pro naše děti (turnikety, šatní zámkový systém)
  • Vzdělávání žáků a učitelů v oblasti bezpečnosti a kyberbezpečnosti
  • Financování a dotace týkající se bezpečnosti ve školách
  • GDPR s ohledem na bezpečnost – ochrana dat

 • PROGRAM AKCE:

  8:30 registrace a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:45 závěr a neformální diskuze
  13:00 oběd formou teplého rautu
  * Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  Účastníci akce:
  •  Zřizovatelé ZŠ a SŠ – zástupci Jihomoravského kraje, samospráva měst a obcí
  •  Ředitelé a další zástupci ZŠ a SŠ JMK
  •  Zástupci MV ČR, NÚKIB ( národní úřad kybernetické a informační bezpečnosti), NÚV ( národního ústavu pro    vzdělávání), bezpečnostních složek státu

Termín konání: 9.listopadu 2018, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Voroněž, Křižkovského 47, Brno

Partneři

Mediální partner