Bezpečná dopravní infrastruktura Moravskoslezského kraje

7. září 2018

Ostrava

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:

  • Rozvoj dopravní infrastruktury v regionu z pohledu Moravskoslezského kraje
  • Napojení kraje na vysokorychlostní železnici,další modernizace železničních tratí a nákup kolejových vozidel v MSK
  • Zavedení chytrých technologií v dopravě
  • Zvyšování bezpečnosti na železničních na silničních přejezdech
  • Aktuální stav čerpání evropských dotací letos a pro rok 2019
  • Výstavby obchvatů velkých měst

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 oficiální zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  9:15 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:15 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Termín konání: 7. září 2017

Místo konání: BEST WESTERN Hotel Vista, Kpt. Vajdy 3046/2, 700 30 Ostrava-Zábřeh

 Záštity

  nad setkáním převzal zástitu

 

  Ing. Tomáš Čoček, Ph.D, 1. náměstek ministra dopravy

 

Ing. Jakub Unucka, MBA – náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje

 

 

    Partneři