Bezpečná dopravní infrastruktura JMK

17.březen 2022

Akce se koná pod záštitou

náměstkyně ministra dopravy Ing. Lenky Hlubučkové

 

 

hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha

 

Akce se koná za podpory statutárního města Brna

Akce se koná pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

 

 • TÉMATA DISKUZE

  Zdravice primátorky Statutárního města Brna – JUDr. Markéta Vaňková, primátorka

  • Bezpečná dopravní infrastruktura v Jihomoravském kraji, její aktuální stav a rozvoj
  Strategie a priority sektoru dopravy ČR a dopravní infrastruktura JMK – Ing. Miloš  Rydval,ministerský rada,Odbor strategie,oddělení dopravních analýz Ministerstvo dopravy ČR
  Nejpalčivější otázky v rámci dopravy na území JMK – VMO, S43 (I/73), D52, I/53 a další projekty – Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí Úseku výstavby silnic závodu Brno – ŘSD ČR

  Financování infrastruktury z rozpočtu SFDI – Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI

  Klíčové dopravní stavby na území JMK za Jihomoravský kraj – Bc.Roman Hanák, ředitel SÚS JMK, Ing.Rostislav Snovický, vedoucí odboru dopravy ,Krajský úřad JMK

  Aktuální dopravní projekty v městě Brně (B-KOM a.s., Magistrát města Brna)

  Rozvoj ITS a  C-ITS v Brněnské metropolitní oblasti , Ing. Roman Nekula, MBA – správní ředitel, Brněnské komunikace a.s.

   

  • Bezpečnost na silnicích JMK, alternativní doprava

  D2 – opatření v dopravě ve vztahu k mimořádným událostem,digitalizace a telematika v souvislosti s řešením silničního provozu– brig.gen.Ing.Leoš Tržil, MBA, ,ředitel, PČR, KŘP Jihomoravského kraje

  aktuální vývoj nehodovosti v Jmk, dále nové kompetence Policie ČR a rizika sdílených ekonomik tj. elektrokoloběžky, elektrokola a samovyvažovací zařízení, využívána ve městech– plk.Ing. Jindřich Rybka, vedoucí Odboru služby dopravní policie, PČR, KŘP Jihomoravského kraje

  Bezpečnost silničního provozu ve vztahu k dopravní infrastruktuře -Ing. Pavel Havránek,ředitel divize dopravního inženýrství, bezpečnosti a strategií,Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.

  • Alternativní doprava měst, cyklodoprava

  Podpora cyklodopravy  v JMK – Ing. Ivo Minařík, MPA, vedoucí odboru regionálního rozvoje, Krajský úřad JMK

  • Technologie usnadňující život občana a podporující jeho bezpečnost
  • SMART technologie jako opatření proti pirátům silnic s cílem zklidnění dopravyGEMOS DOPRAVNÍ   SYSTÉMY a.s., Michal Sedlák,místopředseda představenstva

  • Zásadní inovace v měření úsekové rychlosti – CAMEA spol. s r.o.,Ing. Vít Široký,zástupce obchodního ředitele

  •  Případové studie

  Marcela Mašejová, starostka Kuchařovic a Pavel Teleki, starosta Suchohrdel: Absence obchvatu Znojma a negativní dopad na okolní obce

  Tomáš Kříž, starosta Čebína: Cyklostezka Čebín – Drásov

  Ing. Svatopluk Staněk, místostarosta Oslavan: Cyklostezky Mikroregionu Ivančicko

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

Termín konání: 17.březen 2022, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Generální partner

 Partneři

Mediální partner