Bezpečná dopravní infrastruktura JMK

9.březen 2023

Záštity nad akcí

 

Mgr. Martin Kupka,ministr dopravy

 

Mgr. Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

 

JUDr. Markéta Vaňková, primátorka statutárního města Brna

 • Témata diskuze

  • Silnice I/43 (I/73) a D52, železnice, zrušení vodního koridoru DOL (Dunaj Odra Labe),problematika hluku – Ing. Marie Soukupová, vedoucí odd. územního plánu Odboru infrastruktury a ÚP, Ministerstvo dopravy ČR
  • Migrační vlna z pohledu dopravy + připravovaná rekonstrukce D1 v okolí Brna z pohledu PČR,D55/ Bzenec – brig.gen.Ing.Leoš Tržil, MBA, ředitel KŘP Jihomoravského kraje, PČR
  • Represe není řešení ani cíl ! GEMOS DOPRAVNÍ   SYSTÉMY a.s., Michal Sedlák, místopředseda představenstva
  • Situace na D1, souhrn aktuálního dění – Mgr. David Fiala, ředitel a Ing. Tomáš Vyhlídal, vedoucí Úseku výstavby silnic závodu Brno – ŘSD ČR
  • Financování infrastrukturních projektů z rozpočtu SFDI – Ing. Milan Dont, Ph.D., ředitel Odboru kanceláře ředitele SFDI
  • Plánované investice SÚS – Bc.Roman Hanák, ředitel SÚS JMK p.o.
  • Rozšíření komunikace regionálních autobusů se systémem IZS a křižovatkami,chytrá komunikace v uzavírkách – Ing. Jiří Horský, ředitel KORDIS JMK, a.s.
  • Moderní a chytrá řešení zvýšení bezpečnosti na železnici – Ing. Libor Tkáč, ředitel Oblastního ředitelství Brno, SŽ, s.o.
  • Příprava a konání XXVII. SVĚTOVĚHO SILNIČNÍHO KONGRESU 2023 – Ing. Roman Nekula, správní ředitel B-KOM a.s.
  • Kooperativa za vyšší dopravní bezpečnost – Příklady dobré praxe, jak integrovat úsilí soukromého i veřejného sektoru do vize 0 obětí na silnicích – Ing. Milan Gregor, ředitel AGENTURY JIŽNÍ MORAVA, Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group

 • Časový program akce

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

Termín konání: 9.březen 2023, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání:    hotel Avanti Brno

Generální partner

Partneři

Mediální partner