Bezpečná dopravní infrastruktura JMK

15. BŘEZNA 2018

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:

  • Aktuální stav dopravní infrastruktury v JMK
  • Financování a zdroje evropských dotací na rok 2018 – SFDI
  • Revize a aktualizace národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020 s platností
    od roku 2017
  • Problematika silnic II. a III. třídy
  • Trasa R/52 a obchvat Mikulova
  • Parkování v centrech měst
  • Bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, stav vysokorychlostních železnic
  • Zavádění tzv. chytrých technologií

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

 • ÚČASTNÍCI AKCE:

  Účastníci akce:
  • Zástupci ministerstva dopravy
  • Zástupci Jihomoravského kraje
  • Zástupci Statutárního města Brna
  • Zástupci managementu SŽDC, SFDI, ŘSD, Českých drah, Centra dopravního výzkumu, Správy a údržby silnic JMK,       drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, DPMB, KORDIS JMK a Brněnské komunikace a. s.
  • Zástupci měst a obcí JMK

Termín konání: 15. března 2018, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání:    hotel Voroněž Brno

 

 

Záštita:

 

  Partneři:

 

Kontaktujte nás:

Magda Slaninová
jednatelka společnosti
 • Jak Vám mohu pomoci

  Pokud hledáte profesionální tým pro oslovení a propojení zástupců státní a veřejné správy a managementu firem, jste na správné adrese.

  Tým Magnus Regia je Vám plně k dispozici jak v přípravách a organizaci profesionálních kulatých stolů a odborných konferencí, tak v návrzích kampaní v tištěných periodicích Moravské hospodářství a Brněnský Metropolitan.

  Tel.: 518 321 576

  E-mail:
  m.slaninova@magnusregio.cz