Bezpečná dopravní infrastruktura JMK

14. BŘEZNA 2019

 • TÉMATA DISKUZE

  Předmět diskuze:

  • Aktuální stav dopravní infrastruktury v JMK
  • Financování a zdroje evropských dotací
  • Národní strategie bezpečnosti silničního provozu 2011–2020
  • Bezpečnost na železničních přejezdech a silničních přechodech, stav vysokorychlostních železnic
  • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě
  • Parkování v centrech měst

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

Termín konání: 14. března 2019, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání:    hotel Voroněž Brno

Záštita:

Záštitu uděluje Ing. Tomáš Čoček, Ph.D., 1. náměstek ministra dopravy České republiky

 

Záštitu převzal JUDr. Bohumil Šimek, hejtman Jihomoravského kraje

Záštitu převzala JUDr. Markéta Vaňková, PRIMÁTORKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA

Partner