Bezpečná dopravní infrastruktura

6. června 2017

 • TÉMATA DISKUZE

  • Rozvoj dopravní infrastruktury Královéhradeckém a Pardubickém kraji (D11, obchvaty velkých měst)
  • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě (aktuální dopravní situace, zajišťování bezpečnosti, stanovisko Policie ČR k bezpečnosti)
  • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích
  • Rozvoj dopravních inteligentních systémů v Královéhradeckém a Pardubickém kraji

 • PROGRAM AKCE

  8:30 příjezd účastníků a snídaně
  9:00 zahájení, příspěvky zástupců vybraných institucí
  10:00 zahájení moderované diskuze všech přítomných hostů
  12:00 závěr a neformální diskuze, oběd

  *Během programu může moderátor vyhlásit krátkou přestávku na kávu.

Termín konání: 6. červen 2017, 8:30 – 12:00 hod.
Místo konání: hotel Tereziánský dvůr, J.Koziny 336, Hradec Králové

                        Realizováno za finanční podpory Královehradeckého kraje

 

Partneři


 

Záštity