Bezpečná dopravní infrastruktura KHK a PAK – 5. ročník, 25. dubna 2019,   Hradec Králové

 • TÉMATA DISKUZE

  • Rozvoj dopravní infrastruktury v Královéhradeckém a Pardubickém kraji
  • Bezpečnost v silniční a železniční dopravě
  • Železnice a jejich rozšiřování v obou krajích
  • Financování a zdroje evropských dotací
  • Zavádění chytrých a alternativních technologií v dopravě

 • PROGRAM AKCE

  8:30 registrace, snídaně
  9:00–10:30 zahájení, příspěvky odborníků a partnerů, otázky a diskuze účastníků
  10:30–10:45 krátká přestávka
  12:15 závěr
  12:30 oběd

 • ÚČASTNÍCI AKCE

  • Zástupci Ministerstva dopravy ČR
  • Zástupci Královéhradeckého a Pardubického kraje
  • Zástupci managementu SŽDC, Českých drah, SFDI,
  Ředitelství silnic a dálnic,Centra dopravního výzkumu,
  Drážního úřadu, Dopravního inspektorátu Policie ČR, OREDO,
  SÚS Královéhradeckého kraje, SÚS Pardubického kraje, aj.
  • Zástupci měst a obcí Královéhradeckého a Pardubického kraje

Termín konání: 25. dubna 2019, 8:30 – 12:30 hod.
Místo konání: hotel Tereziánský dvůr, J.Koziny 336, Hradec Králové

Záštity na akci

Záštitu nad akcí udělil hejtman Královéhradeckého kraje

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Záštitu nad akcí udělil hejtman Pardubického kraje

JUDr. Martin Netolický, Ph.D.

Záštitu nad akcí převzal primátor statutárního města Hradec Králové

prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.

Partneři

Mediální partner